Шахівська сільська військова адміністрація
Донецька область, Покровський район

Річний звіт директора школи

Дата: 30.06.2021 12:02
Кількість переглядів: 622

 

ЗВІТ ДИРЕКТОРА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

ЗА 2020-2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

На виконання пункту 3 наказу МОН України від 28.01.2005 №55 «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів», керуючись Примірним положенням про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженим наказом МОН від 23.03.2005 №178, у відповідності до функціональних обов’язків та з метою подальшого розвитку демократичної культури в освітньому закладі, запровадження сталого стандарту планування та прийняття рішень з урахуванням інтересів та за участі педпрацівників, здобувачів освіти та їх батьків надається звіт про діяльність керівника освітнього закладу за 2020/2021 навчальний рік.

У своїй діяльності протягом звітного періоду керівник освітнього закладу керувався:

 • Конституцією України;
 • Законом України «Про освіту»;
 • Законом України «Про повну загальну середню освіту»;
 • Концепцією Нової української школи;
 • Статутом закладу освіти;
 • Стратегією розвитку закладу освіти на 2021-2026 р.р.;
 • іншими чинними документами, що регламентують освітню діяльність.

Головне завдання освітнього закладу – допомогти розкрити та розвинути здібності, таланти і можливості кожної дитини на основі партнерства між учителем, учнем і батьками.

Сучасний світ складний. Дитині недостатньо дати лише знання. Ще важливо навчити користуватися ними. Знання та вміння, взаємопов’язані з цінними орієнтирами здобувача освіти, формують його життєві компетентності, потрібні для успішної самореалізації в житті, навчання та праці. Реалізація ключових компетентностей проходить червоною ниткою через освітню програму закладу у 2020-2021 навчальному році.

Прийняті управлінські рішення сприяли вирішенню та реалізації завдань, які були поставлені на 2020-2021 навчальний рік.

 

СТРУКТУРА І МЕРЕЖА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

На 05.09.2020 р. в закладі освіти навчалося 204 учні. На кінець 2020/2021 навчального року 198 учнів. Середня наповнюваність класів  - 18,5 учнів. 

Укомплектовано 11 класів.  Школа І ступеня – 4 класи, школа ІІ ступеня – 5 класів, школа ІІІ ступеня- 2 класи.

 

 

 

 

Таблиця руху учнів

 

Клас

На 04.09.2020

31.05.2021

Різниця

Вибуло

ЗНЗ району

ЗНЗ інших районів

Інші навч. заклади

Виїхали за межі області

Виїхали за межі країни

1

17

16

-1

 

 

 

 

 

 

2

21-3

18

-3

 

 

3

 

 

 

3

18-1

18+1

-1;+1

 

 

1

 

 

 

4

22-1

21

-1

 

 

1

 

 

 

5

19-1

18

-1

 

 

1

 

 

 

6

18

18

 

 

 

 

 

 

 

7

17

17

 

 

 

 

 

 

 

8

26-2

26+2

-2

 

 

1

 

1

 

9

15+1

15-1

 

 

1

 

 

 

 

10

20

20

 

 

 

 

 

 

 

11

11

11

 

 

 

 

 

 

 

Усього

204

198

 

 

1

7

 

1

 

 

Аналіз причин руху учнів свідчить, що переводи зумовлені зміною місця проживання родини і пов'язані з переїздами. Усі діти охоплені навчанням.

Основними заходами щодо збереження контингенту учнів у 2020/2021 навчальному році були:

• Організація обліку дітей і підлітків на території обслуговування.

• Спільна робота з ДНЗ «Тополька».

• Контроль відвідування учнями навчальних занять.

 

У 2021/2022  навчальному році планується функціонування 11 класів.

 

Шкільна мережа

Кількість учнів на початок року

Кількість учнів на кінець року

Середня наповнюваність

1-4 класи

73

72

18,3

5-9 класи

100

98

200

10-11 класи

32

32

16

Усього

205

202

18,6

 

Усі класи – з українською мовою навчання. Поглиблене вивчення – відсутнє; профілі навчання: 10 клас – історичний, 11 клас - екологічний (за вибором дітей та батьків).

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО НАВЧАННЯ

Керуючись положенням про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх закладах, затвердженого наказом МОН України №8 від 12.01.16 р. (із внесеними змінами, згідно з наказом МОН України №624 від 06.06.16 р.), наказом МОН України №955 від 10.07.19 р. «Про внесення змін до наказу МОН України від 12.01.16 р. №8», згідно довідок ЛКК, заяв батьків (опікунів) та висновків про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини Іллінівського інклюзивно-ресурсного центру та з метою реалізації права дітей з особливими освітніми потребами на освіту за місцем проживання, їх соціалізацію та інтеграцію в суспільство, у 2020-2021 навчальному році в закладі працювало 3 класи  з інклюзивною формою навчання (3, 4, 5 класи), в яких навчалися 5 учнів; для 1 учня 6 класу було організовано індивідуальне навчання у формі педагогічного патронажу.

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

На виконання Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 №1236 «Про встановлення карантину та запровадження попереджувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», розпоряджень голови Шахівської сільської ради від 11.11.2020 № 413 «Про переведення Шахівської ЗОШ І-ІІІ ступенів на дистанційну форму навчання», від 30.11.2020 №510 «Про переведення Шахівської ЗОШ І-ІІІ ступенів на дистанційну форму навчання», наказів відділу освіти та соціально-гуманітарної роботи Шахівської сільської ради від 17.02.2021 №32-од «Про дистанційне навчання  учнів 2 класу Шахівської ЗОШ І-ІІІ ступенів», від 07.04.2021 №77-од «Про дистанційне навчання  учнів 10 класу Шахівської ЗОШ І-ІІІ ступенів» освітній процес в закладі освіти було організовано за допомогою технологій дистанційного навчання, а саме:

 

Засоби

Мета використання

Платформа  Google Classroom

для обміну завданнями та результатами виконаних завдань, додатковими матеріалами та посиланнями з відеопоясненнями

 

Платформа  Google Meet

для проведення занять у формі відеозустрічей

 

Платформа Padlet

для обміну завданнями та результатами виконаних завдань

 

Ресурси месенджерів Viber, Telegram, Instagram

 

для проведення групових бесід, обміну файлами, миттєвими повідомленнями, посиланнями, опитуваннями

 

Шкільний веб-сайт

для додаткового доступу до інформації щодо організації дистанційного навчання

 

 

 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

За результатами закінчення навчального року було здійснено аналіз навчальних досягнень здобувачів освіти закладу. Учні 1-3 класів під час аналізу не враховувались, оскільки їхні досягнення оцінювались вербально. 

 

Таблиця 

результатів навчальних досягнень 

2020-2021 навчальний рік

Клас

Кількість учнів

ВР

ДР

СР

НР

Якість

На 05.09

Прибуло

Ви-було

На 31.05

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

 

1

17

 

1

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

21

 

3

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

18

1

1

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

22

 

1

21(1)

1

5

7

35

10

50

2

10

40

Всього 

1-4 класи

78

1

6

73

1

5

7

35

10

50

2

10

40

5

19

 

1

18(1)

 

 

10

58,8

5

29,4

2

11,8

58,8

6

18

1

1

18(1)

 

 

6

35,3

7

41,2

4

23,5

35,3

7

17

 

 

17

3

17,6

5

29,4

7

41,2

2

11,8

47

8

26

2

2

26

3

11,5

5

19,3

17

65,4

1

3,8

30,8

9

15

1

1

15

1

6,7

3

20

11

73,3

 

 

26,7

Всього 

5-9 класи

95

4

5

94(2)

7

7,6

29

31,5

47

51,1

9

9,8

39,1

10

20

 

 

20

2

10

6

30

9

45

3

15

40

11

11

 

 

11

 

 

3

27,3

8

72,7

 

 

27,7

Всього 

10-11 класи

31

 

 

31

2

6,5

9

29

18

58,1

3

9,7

35,5

По школі

204

5

11

198

(143)

10

7,0

45

31,5

75

52,4

14

9,8

38,5

 

Дані досліджень, отриманих за результатами року,  можна порівняти із результатами, досягнутими у 2018-2019 та 2019-2020 навчальних роках.

 

 

 

 

 

Порівняльна таблиця

результатів навчальних досягнень за останні три роки

 

Період

Мають навчальні досягнення

 

1-3 бали

4-6 балів

7-9 балів

10-12 балів

Якість

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

 

2018-2019

20

12,7%

77

47,3%

54

30%

17

10%

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-2020

17

11,3 %

73

48,7%

45

  30 %

15

10 %

37%

                   

2020-2021

14

9,8%

75

52,4%

45

31,5%

10

7,0%

38,5

                   

 

 Порівнявши результативність навчальних досягнень за останні три роки, маємо таку картину: 

Фото без опису

 

Якість знань здобувачів освіти 4-11 класів

Фото без опису

 

 

КІЛЬКІСНО-ЯКІСНИЙ СКЛАД ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Кадрова політика закладу освіти будується з урахуванням професійних вимог до вчителя, що обумовлюється інтенсивністю оновлення, модернізацією всіх компонентів освітнього процесу на всіх ступенях системи освіти.

Заклад освіти на 96% забезпечений педагогічними кадрами (є вакансія учителя фізики). У 2020-2021 навчальному році в закладі працювало 23 педагогічні працівники. З них:  основних – 17, вихователів ГПД – 1, педагог-організатор – 1, психолог – 1, бібліотекар – 1,  сумісників –2.

 

? вищої категорії – 3;

? першої категорії – 9;

? другої категорії – 3;

? спеціаліст – 1.

Мають звання:

?«старший учитель» - 2.

Мають нагороди:

? знак «Відмінник освіти України» - 2.

 

Фото без опису

 

 

Мають стаж педагогічної роботи:

? від 3 до 10 років – 0;

? від 10 до 20 років – 9;

? від 20 років і більше – 14.

З них пенсіонерів – 2

Розподіл педпрацівників за віком:

? до 30 років включно – 0;

? 31-40 років – 5;

? 41-50 років – 7;

?51-54 роки – 5;

? 55-60 років – 4;

понад 60 років – 2.

 

Адміністративний склад: директор школи, заступник директора з навчально-виховної роботи, заступник директора з виховної роботи, завгосп школи.

Моніторинг атестації вчителів по кількісному складу свідчить про системність атестації. Кількість педагогів, які пройшли  атестацію у 2020-2021 навчальному році, становить близько 19% від загальної кількості працівників.

Підвищенню рівня професійної компетентності вчителів сприяє курсова перепідготовка, яка відбувається планово з урахуванням побажань педагогічних працівників щодо змісту, форм та методів проходження курсів. У 2020-2021 навчальному році відповідно до плану курсову перепідготовку пройшли 8 педагогічних працівників.

Поряд з курсовою перепідготовкою широко застосовуються можливості самоосвітньої діяльності.

Учителі закладу освіти беруть участь у методичних заходах обласного та  всеукраїнського рівнів. 

 

Всеукраїнський рівень

Методичний семінар «Духовно-моральне виховання учнівської молоді в закладах загальної середньої освіти на засадах християнських цінностей» (Родіонова М.В., Паничева А.М., Репяк С.В.)

Семінар-практикум «Розвиток професійної компетентності педагога у процесі підвищення кваліфікації» (Калашник Г.М., Олексів В.В.))

Всеукраїнський вебінар «Реалізація компетентнісного підходу в процесі вивчення інтегрованого курсу «Я досліджую світ» у 4 класах на засадах НУШ» (Олексів В.В.)

Лайт-конкурс «Кращий кабінет інформатики ЗСО»-2021 року – І місце (Калашник Г.М.)

Лайт-конкурс «Кращий кабінет іноземної мови ЗСО»-2021 року – І місце (Строган О.М.)

Онлайн педрада «Сучасний учитель-дослідник, учений, письменник, актор, психолог, стратег і…» (Олексів В.В.)

Участь в основному етапі ІІ циклу загальнодержавного моніторингового дослідження якості початкової освіти ( Паничева А.М., Шевчук С.О.)

 

Обласний рівень

Обласна школа новаторства організаторів виховної роботи «Виховання на загально-людських морально-етичних цінностях: системнй підхід та інновації» (Репяк С.В., Родіонова М.В.)

Конференція «Превенція суїцидальних тенденцій серед підлітків» (Редчиць Н.В.).

Круглий стіл «Формуємо національну едентичність» (Родіонова М.В.. Репяк С.В.)

Конкурс патріотичного календаря – ІІІ м. (педколектив школи)

Школа педагогічної майстерності організаторів виховної роботи «Розвиток фахової майстерності педагогів щодо формування ціннісних орієнтирів і громадянської самосвідомості» (Родіонова М.В.. Репяк С.В.)

Авторська творча майстерня «Використання ігрових технологій в освітній діяльності щодо популяризації духовно-культурної спадщини українського народу» (Родіонова М.В. Репяк С.В.)

Методичний вебінар «Актуальні аспекти національного виховання: оновлення підходів та сучасні практики» (Родіонова М.В.. Репяк С.В.)

 

 

 

 

 Методичні заходи, конкурси, курси підвищення кваліфікації на різних освітніх платформах:

 

Студія онлайн-освіти EdEra

«Найбільший урок у світі. Змінюю світ» (Калашник Г.М.)

Модуль «STEAM-проєктування з освітніми рішеннями EdPro» (Родіонова М.В., Репяк С.В.

«Генеза»

Вебінар «Предметно-інтегроване навчання в реалізвції курсу мовно-літературної галузі)

Інтерактивна школа творчого вчителя

Онлайн-навчання «Підручники для 4 класу як запорука успішного закінчення початкової ланки НУШ» (ОЛексів В.В.)

Тренінг Malteser International

«Перша медична допомога» (Лягуша Г.О.,Калашник Г.М.,

 

 

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ УЧАСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

ТА ЇХ НАСТАВНИКІВ У РІЗНОМАНІТНИХ 

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИХ ЗАХОДАХ

 

Участь у Міжнародних проєктах

Міжнародний соціальний проект «Книга Добра» (учасники: 15 учнів 5-8 класів, керівник Калашник Г.М.)

 

 

Всеукраїнський рівень

Всеукраїнський квест-марафон «Чи знаємо ми  Т. Шевченка?» Калашник Вадим - лауреат (кер. Родіонова М. В., 2020р.)

Цифровий Всеукраїнський марафон з української мови імені  П. Яцика

Калашник Вадим, Строган Станіслав - відзнака (кер. Родіонова М.В.)

            Всеукраїнський квест-марафон «Чи знаємо ми           Т. Шевченка?»     

Строган Станіслав - переможець,  Калашник Вадим - переможець (кер. Родіонова М. В.)

 

Обласний рівень

Обласний конкурс-виставка робіт з декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Ми усе можемо»      

Рип’як Таїсія - ІІІ місце номінація «Акварель»,  ІІІ місце - номінація «Графіка» (кер. Репяк С. В.),

Строган Станіслав - ІІІ місце

 (кер. Строган О. М)

 

            Відкритий загальноміський онлайн фестиваль-конкурс з образотворчого, декоративно-ужиткового мистецтва «Відлуння осені -2020» м. Івано-Франківськ Строган Станіслав - І місце,          

Калашник Станіслав - ІІІ місце,

(кер. Калашник Г. М.)

 

            Обласний конкурс «Малі річки-життя Донбасу» (номінація «Річки через об’єктив» )

Шапко Майя - ІІ місце  (кер. Шапко Л. О.)

            Обласна виставка квіткових композицій, присвячена Дню Захисника України

Толпекін Тимофій - ІІ місце (кер. Шапко Л. О.)

Обласний конкурс майстрів народних ремесл «Природа і творчість»

Корінчук Кирило - ІІ місце, Толпекін Тимофій - ІІІ місце,

Белінська Орина       - ІІІ місце, Шапко Майя  - ІІІ місце, Шапко Мілана - ІІ місце (кер. Шапко Л. О.),          

Британ Єгор  - ІІ місце,

Павлюченко Ярослав - І місце,  Куліков Кирило   - І місце (кер.  Маслова Т. М.)

Обласний конкурс краєзнавчих учнівських досліджень «Моє місто (село) на долоні»

Номінація «Донеччина в історичній ретроспективі»

Олексів Мар’яна, Мельнишина Ангеліна, Калашник Вадим - ІІІ місце (кер. Калашник  Г.М.,

Родіонова М.В.)

           

Обласний конкурс асоціативного малюнка «Який я первоцвіт»

Шапко Майя -  ІІІ місце, Антонь Ілона  - ІІІ місце (кер. Шапко Л. О.)

Обласний конкурс-виставка робіт з декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Великодній дивограй»

Чистякова Катерина  - І місце  (кер. Калашник Г. М.),

Строган Станіслав - І та  ІІ місце (кер. Строган О. М. ),

Сєргєєва Анна - ІІІ місце (кер. Олексів В.В.)

Обласний етап Всеукраїнської природоохоронної акції «Годівничка»

Сидоров Іван - І місце (кер. Олексів В.В.),

Бєлинська Орина - ІІІ місце, Калашник Станіслав        - ІІ місце, Федосова Олександра - ІІ місце,         Тугай Микита - ІІ місце (кер. Шапко Л. О.)

 

Обласна природоохоронна акція «Проліска» 

Штагер Софія - ІІ місце,

Лягуша Богдан - ІІ місце,

Яблучанська Анастасія - ІІ місце,

Мельнишина Єва - ІІІ місце (кер. Маслова Т. М.),

Рип’як Таїсія - ІІІ місце (кер. Репяк С. В.),

Олексів Мар’яна  - ІІ місце (кер. Бутурлімова О.М.)

 

Обласний конкурс презентацій «Олімпійське сузір’я Донеччини»  Калашник Вадим - переможець (кер. Калашник Г. М.)

 

ПІДСУМКИ УЧАСТІ

У ВСЕУКРАЇНСЬКИХ УЧНІВСЬКИХ ОЛІМПІАДАХ ІІ ЕТАПУ

 

Одним із головних показників педагогічної майстерності та результативності наполегливої роботи вчителів школи є робота з обдарованими учнями та їх перемоги на різних етапах Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін. У зв’язку з переведенням Шахівської ЗОШ І-ІІІ ступенів на дистанційну форму навчання з 11.11.2020 по 23.11.2020 року з метою запобігання поширенню короновірусу COVID-19 учні школи взяли участь  тільки в олімпіадах з математики, інформатики, англійської мови, правознавства.

№з/п

Клас

Предмети

1 місце

2 місце

3 місце

Рейтингова 

робота

1

5

 

математика

 

 

2

8

інформатика, математика

 

 

 

3

10

Математика, правознавство

 

 

 

4

8

 

англ. мова

 

 

5

9

англ. мова

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛІЗ ЗНО-2020

 

Укр мова

Історія

Математика

Фізика

Георафія

Біологія

 

річна

ЗНО

річна

ЗНО

річна

ЗНО

річна

ЗНО

річна

ЗНО

річна

ЗНО

1

4

4

5

5

5

 

6

4

5

 

4

 

2

3

4

4

5

4

 

4

 

4

3

4

 

3

5

4

4

7

5

 

5

 

5

 

4

5

4

10

9

10

 

10

5

10

 

11

7

10

 

5

6

 

4

 

5

 

5

 

4

 

4

 

6

6

 

4

 

4

 

5

 

5

 

4

 

7

8

5

9

5

9

 

7

 

10

 

10

5

8

6

 

3

 

4

 

5

 

4

 

4

 

9

3

3

4

5

5

 

4

 

4

4

4

 

10

9

5

10

 

10

4

10

 

11

5

10

 

11

3

4

4

7

5

 

4

 

5

 

4

5

12

9

6

9

7

9

 

10

 

10

7

10

 

 

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ ШКОЛИ

Працевлаштування випускників школи знаходиться на постійному контролі адміністрації школи. У 2020 році зі школи було випущено 12 учнів 11-го класу, 24  -  9-го класу.

 Із них:

9 клас

Кількість учнів 9-го класу

Із них

Продовжили навчання у навчальних закладах

Закінчили   9-й клас

Отримали свідоцтва

У своїй школі

У школах області

У школах інших областей

ПТУ

Технікуми

інше

24

24

24

20

 

 

2

1 – Бюджет

1 – контракт

 

                   

 

11 клас

Кількість учнів 11-го класу

Із них

Продовжили навчання у навчальних закладах

Працевлаштован

не працюють, не навчаються

Закінчили 11 – й клас

Отримали  атестати

ВУЗ

Коледж

Училище, ліцей

 

12

12

12

5 -контракт

1-контракт

4

 

2

 

 

У школі робота була спрямована на всебічне охоплення випускників повною загальною середньою освітою, здійснювався контроль за навчанням. У наявності документи, що підтверджують подальше навчання та працевлаштування випускників.

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ХАРЧУВАННЯМ

На виконання  Закону України «Про освіту» ( ст.25) , «Про загальну середню освіту « ( ст.5)  та  з  метою створення умов, сприятливих для  зміцнення здоров`я учнів, формуванню навичок правильного харчування, пошуку нових форм обслуговування дітей  у закладі  були розроблені основні завдання, які висвітлюють наступні питання:

 • забезпечення безкоштовним і пільговим харчуванням учнів школи;
 • створення сприятливих умов для організації раціонального харчування;
 • зміцнення і модернізацію матеріальної бази приміщень харчоблоку школи ;
 • підвищення культури харчування;
 • забезпечення санітарно-гігієнічної безпеки харчування;
 • проведення систематичної роз`яснювальної роботи серед батьків і учнів про необхідність гарячого харчування.

У  школі організовано безкоштовне  гаряче харчування  всіх учнів   на суму   50 грн., пільгові категорії – 70 грн.

З метою забезпечення якісного харчування учнів, охорони їхнього життя і здоров`я, недопущення приймання недоброякісних продуктів харчування та продовольчої сировини до їдальні,  в школі працює громадський контроль,  до складу якого входять учителі, батьки, представники громадськості.

Щоденний контроль здійснюється адміністрацією, педагогами. Обов`язковим є дотримання щоденного меню, яке затверджується  директором школи. Медичною сестрою щодня знімається бракераж сировини й готової продукції, що реєструється у відповідних журналах. Перспективне меню узгоджується з  Держпродспоживслужбою .

Шкільна їдальня функціонує з дотриманням санітарно-гігієнічних норм, про що свідчить відсутність приписів СЕС. Вона світла, простора. В їдальні є інформаційні стенди: «Меню», «Куток споживача»,   «Правильне харчування-  запорука здоров’я»,  «Правильне харчування  - гармонійний розвиток» ( «Збережемо здоров’я», «Вітамінна абетка», «Етикет за столом»). У  їдальні знаходиться куточок для миття рук.

Їдальня оснащена сучасним обладнанням, але на даний момент  відсутня достатня кількість посуду.

У шкільній їдальні працюють штатні кухарі. Харчування учнів монопрофільне, різноманітне, калорійне. Приміщення їдальні облаштовано відповідно до державних будівельних норм України.  Відсутнє харчування дітей з особливими дієтичними потребами.

Діти щодня отримують м’ясні, рибні ,овочеві страви,  молочні продути , соки, свіжі фрукти.

Заклад ( у т.ч. і їдальня)  забезпечений  якісною питною водою.

 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

         Заклад розташований за адресою:  с.Шахове вул.Шкільна б.1а

 Будівля школи складається з двох корпусів. Перший корпус двоповерхова будівля  здана в експлуатацію після капітального ремонту   01 вересня 2017 року. Другий корпус  двоповерхова будівля здана в експлуатацію після капітального ремонту 01 вересня 2018 року. Всі навчальні кабінети,  коридори, спортивна зала , їдальня, бібліотека оснащені сучасним обладнанням.

         Заклад має  холодне  водопостачання, облаштовані внутрішні туалети, забезпечені необхідним інвентарем та обладнанням.

Школа має 2 шкільні автобуси, якими здійснюється підвіз учнів  з 11 населених пунктів   до навчального  закладу.

Шкільне подвір’я належним чином впорядковане, огороджене.

Протягом 2020 - 2021 навчального року  поліпшено матеріально – технічну базу школи. Проведено  косметичний ремонт приміщень школи, установлено вентиляцію в кабінеті хімії, спортивній залі, їдальні. Замінено підлогу у спортивній залі. Обладнано спортивний майданчик. Зроблено капітальний ремонт котельні.  Установлено пожежну сигналізацію та оброблено дерев’яні конструкції даху протипожежною рідиною.

         Придбано:

-  набори для практичних та лабораторних робіт в кабінети фізики та хімії;

- канцелярських та господарських товарів на суму 57тис.грн.;

- інструментів для роботи на шкільному подвір’ї  на суму 17 тис.грн.;

- запчастин  для обслуговування шкільних автобусів на суму 57тис.грн.;

- посуду для шкільної їдальні на суму 15 тис.грн.

 

 

 

 

ЗАВДАННЯ НА 2021-2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

1. Забезпечення доступної та якісної освіти відповідно до вимог суспільства, запитів особистості, потреб громади і держави.

2. Оновлення системи управління закладу освіти в напрямку формування громадсько активного закладу.

3. Розробка й реалізація освітньої програми відповідно до сучасного змісту освіти з урахування освітніх потреб здобувачів освіти та їх батьків.

4. Створення психолого-педагогічного середовища, яке сприяє збереженню життя і здоров’я здобувачів освіти, забезпечує психологічно комфортні умови здійснення навчально-виховного процесу.

5. Створення умов до якомога більшого наближення навчання і виховання кожного учня до його сутності, конкретних здібностей, майбутньої життєвої траєкторії.

6. Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття відповідного рівня загальної середньої освіти з урахуванням індивідуальних фізіологічних та психічних особливостей.

 

 

https://drive.google.com/file/d/1A1D9Jc0Nj0hw9yzJ5GK4xczOCKDTwHm0/view?usp=sharing


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано