A A A K K K
для людей із порушенням зору
Шахівська сільська військова адміністрація
Донецька область, Покровський район

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту "Про затвердження ставок і пільг із сплати земельного податку на території Шахівської сільської ради на 2021 рік" та аналіз регуляторного впливу

Фото без опису

Проект рішення за посиланням тут.

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту рішення

«Про затвердження ставок земельного податку на території Шахівської сільської ради 2021 рік»

 

Регуляторний орган: Шахівська сільська рада

Розробник проекту рішення: відділ бухгалтерського обліку та звітності Шахівської сільської ради

Розробники аналізу регуляторного впливу: відділ бухгалтерського обліку та звітності, відділ фінансово-економічного та інвестиційного розвитку Шахівської сільської ради

Відповідальна особа: начальник відділу, головний бухгалтер відділ бухгалтерського обліку та звітності Шахівської сільської ради  – Батиг О.М.

 

I. Визначення проблеми

Законом України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктом 10.2 статті 10, пунктом 12.3, підпунктом 12.3.4 пункту 12.3 статті 12 Податкового Кодексу України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування встановлювати місцеві податки та збори в межах своїх повноважень.

Рішенням сільської ради від 14.06.2019 №VII-44/2 «Про затвердження ставок земельного податку на території Шахівської сільської ради на 2020 рік» встановлені ставки податку на майно в частині плати за землю на 2020 рік та передбачено встановлення пільг з їх сплати відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України.

Питання наповнення місцевого бюджету, у тому числі через встановлення ставок земельного податку, є сферою загальних інтересів суб’єктів господарювання, органів місцевої влади й громади. Як наслідок, члени сільської громади, у тому числі платники земельного податку, отримують упевненість у можливості виконання соціально-економічних програм, органи місцевого самоврядування виконують вимоги Податкового кодексу України в частині встановлення земельного податку та отримання доходів до бюджету від його сплати. Виходячи з вищевикладеного, з метою виконання вимог Податкового кодексу України, недопущення суперечливих ситуацій, забезпечення дохідної частини місцевого бюджету, виконання програм соціально-економічного розвитку ОТГ пропонується прийняти рішення сільської ради «Про затвердження ставок земельного податку на території Шахівської сільської ради на 2021 рік». Відсутність регулювання ставок та пільг із сплати земельного податку може привести до невиконання вимог чинного законодавства України.

Проблему, яку пропонується розв’язати шляхом прийняття рішення є визначення на законних підставах розміру ставок та пільг із сплати земельного податку.

Основною причиною виникнення проблеми є безпосередня вимога чинного законодавства України, згідно з якою органи місцевого самоврядування кожного року ухвалюють рішення про місцеві податки та збори на наступний рік.

Ухвалення рішення сільської ради «Про затвердження ставок земельного податку на території Шахівської сільської ради на 2021 рік», що набуде чинності з наступного бюджетного періоду – з 01 січня 2021 року, необхідне для прозорого ефективного встановлення ставок плати за землю та пільг з її сплати, здійснення необхідного контролю за своєчасністю та повнотою проведення платежів.

Розміри податкових платежів за користування землею для всіх категорій землекористувачів пропонується залишити на рівні 2020 року.

У разі неприйняття рішення, що є обов’язковим згідно Кодексу, плата справляється з застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю.

Проблема, яку пропонується вирішити, дуже важлива для всіх членів територіальної громади, які розраховують на виконання соціальних програм, що фінансуються з бюджету сільської об’єднаної територіальної громади.

З метою забезпечення єдиного підходу до податкових ставок вбачається доцільним установлення ставок земельного податку за землю відповідно до видів цільового призначення земель згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженою Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23 липня 2010 року №548  на  рівні  2020 року.

 

Основні групи (підгрупи), на які проблема має вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Органи місцевого самоврядування

+

 

Суб’єкти господарювання,

+

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

 

Врегулювання зазначених проблемних питань не може бути здійснено за допомогою:

- ринкових механізмів, оскільки такі питання регулюються виключно нормативно-правовими актами, прийнятими сільською радою;

- діючих актів, оскільки ставки податку, визначені в рішенні сільської ради від 14.06.2019 №VII-44/2 «Про затвердження ставок земельного податку на території Шахівської сільської ради на 2020 рік» застосовуються лише на 2020 рік. Окрім того, зазначене рішення не пройшло в повній мірі процедуру, встановлену Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

 

 

II. Цілі державного регулювання

Основною ціллю прийняття проекту регуляторного акту «Про затвердження ставок земельного податку на території Шахівської сільської ради на 2021 рік» є:

 • приведення рішення сільської ради у відповідність до норм та вимог чинного законодавства;
 • встановлення доцільних і обґрунтованих розмірів ставок місцевих податків і зборів з урахуванням рівня платоспроможності громадян та суб’єктів господарювання;
 • забезпечення своєчасного надходження до сільського бюджету місцевих податків та зборів;
 • забезпечення відкритості процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

У ході пошуку альтернативних способів досягнення цілей для проведення оцінки розглядається розробником акту, як перша альтернатива - прийняття даного регуляторного акту (далі – альтернатива 1), другою альтернативною є неприйняття регуляторного акту (далі – Альтернатива 2), третьою – прийняття даного регуляторного акту за максимальними ставками (далі – Альтернатива 3).

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Прийняти рішення «Про затвердження ставок земельного податку на території Шахівської сільської ради на 2021 рік

Дана альтернатива є найбільш прийнятою, так як враховує вимоги Бюджетного та Податкового кодексів України, що  є особливо актуальним та важливим питанням, дозволить забезпечити стабільні надходження до бюджету сільської об’єднаної територіальної громади, що дозволить профінансувати соціальні програми передбачені програмою соціально економічного розвитку ОТГ.                Затвердження такого регуляторного акту забезпечить досягнення встановлених цілей, відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. З уведенням у дію запропонованого регуляторного акту, будуть упорядковані відносини між землекористувачами, органами влади та місцевого самоврядування з питань плати за користування земельними ділянками, члени територіальної отримують упевненість у можливості виконання соціально-економічних програм.

Альтернатива 2

Не виносити на розгляд сесії сільської ради та не приймати рішення «Про затвердження ставок земельного податку на території Шахівської сільської ради на 2021 рік»

 

01 січня 2021 року рішення сільської ради від 14.06.2019 №VII-44/2 «Про затвердження ставок земельного податку на території Шахівської сільської ради на 2020 рік» втрачає чинність. Неприйняття запропонованого регуляторного акту,                                  не узгоджуватиметься з вимогами Бюджетного та Податкового кодексів України, зокрема з принципами податкового законодавства України щодо прийняття рішення щорічно, в зв’язку з чим органи місцевого самоврядування порушать вимоги Кодексу щодо обов’язковості встановлення ставок податку

Альтернатива 3

Встановлення максимальних ставок місцевих податків і зборів на 2021 рік

 

За рахунок прийняття максимальних ставок буде значне перевиконання дохідної частини місцевого бюджету, але, при цьому збільшується податкове навантаження на платників податку, у зв’язку з надмірним податковим навантаженням буде виникати заборгованість зі сплати податку і як наслідок закриття суб’єктів підприємницької діяльності, зменшення кількості робочих місць, виникнення соціальної напруги населення. Негативний вплив буде завдано територіальній громаді, оскільки значне збільшення податкового навантаження на власників та користувачів земельних ділянок зумовлює соціальну напругу та ставить під загрозу забезпечення стабільних надходжень до бюджету сільської об’єднаної територіальної громади

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Дає можливість врегулювати питання:

 - надходження податків до бюджету сільської об’єднаної територіальної громади і можливість  фінансування покладених на органи місцевого самоврядування повноважень;

- приведення рішення сільської ради у відповідність до норм та вимог чинного законодавства.

Витрати пов’язані із виконанням регуляторного акту:

- на розповсюдження прийнятого рішення;

- на організацію контролю за надходженням коштів до бюджету сільської об’єднаної територіальної громади та відстеження результативності  регуляторного акту;

Витрати часу, матеріальних ресурсів для податкових органів на адміністрування плати за землю

Альтернатива 2

Відсутні

 Відзначається неузгодження  з вимогами Бюджетного та Податкового Кодексів, зокрема щорічного прийняття рішення

Альтернатива 3

Максимальні ставки забезпечать  надпланові надходження до бюджету сільської об’єднаної територіальної громади, які можливо спрямувати на соціально-економічний розвиток об’єднаної територіальної громади

Витрати пов’язані із виконанням регуляторного акту:

- на розповсюдження прийнятого рішення;

- на організацію контролю за надходженням коштів до бюджету сільської об’єднаної територіальної громади відстеження результативності  регуляторного акту.

Існування ризику переходу діяльності суб’єктів господарювання в «тінь».

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Сплата податків та зборів за обґрунтованими ставками. Відкритість процедури, прозорість дій місцевого самоврядування.

Час затрачений на вивчення нормативно-правової бази з даного питання та обговорення проекту рішення;

Сплата земельного податку за запропонованими ставками.

Альтернатива 2

Непрямі вигоди полягають у  спрямуванні коштів податку на  соціально-економічний розвиток об’єднаної територіальної громади

Сплата земельного податку за діючими ставками.

Альтернатива 3

За рахунок зростання надходжень до місцевого бюджету буде вирішено більше соціальних проблем

Податкове навантаження призведе до «тінізації» діяльності суб’єктів господарювання, несвоєчасної сплати місцевих податків та зборів, що призведе до нарахування пені та штрафних санкцій

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Справляння місцевих податків до вимог Податкового та Бюджетного кодексів України. Забезпечується прозорість механізму справляння податку, збільшує привабливість, та ефективне використання земельних ділянок , які знаходяться у власності та користуванні платників  податку

Затрати часу, необхідні для вивчення положень про місцеві податки і збори та обговорення проекту рішення. Сплата податків за запропонованими ставками

Альтернатива 2

Сплата податку за ставками що діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю.

Сплата земельного податку за діючими ставками

Альтернатива 3

Відсутні

Надмірне податкове навантаження, яке може спричинити занепад малого бізнесу, що здійснює свою діяльність на території сільської ради.

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання (за видами)

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

0

0

0

56

56

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0%

0%

0%

100%

100%

 

 

Витрати, які будуть виникати внаслідок дії регуляторного акту

(згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного         акту)

Розрахункова чисельність суб’єктів великих і середніх підприємств на яких поширюється регулювання: 0 осіб.

 

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1.Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту (рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту»)

відсутні

Альтернатива 2 Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту (рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту»)

Відсутня

Альтернатива 3 Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту (рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту»)

Відсутня

 

Оцінка впливу регуляторного акту на конкуренцію в рамках проведення аналізу регуляторного впливу

 

Категорія впливу

Відповідь

1

2

А. Обмежує кількість або звужує коло постачальників.

     Такий наслідок може настати, якщо регуляторна пропозиція:

Ні

 

1. Надає суб’єкту господарювання виключні права на поставку товарів чи послуг;

Ні

2. Запроваджує режим ліцензування, надання дозволу або вимогу погодження підприємницької діяльності з органами влади;

Ні

3. Обмежує здатність окремих категорій підприємців постачати товари чи надавати послуги (звужує коло учасників ринку);

Ні

 

4. Значно підвищує вартість входження в ринок або виходу з нього;

Ні

5. Створює географічний бар’єр для постачання товарів, виконання робіт, надання послуг або інвестицій.

Ні

Б. Обмежує здатність постачальників конкурувати.

     Такий наслідок може настати, якщо регуляторна пропозиція:

Ні

 

1. Обмежує здатність підприємців визначати ціни на товари та послуги;

Ні

2. Обмежує можливість постачальників рекламувати або здійснювати маркетинг товарів чи послуг;

Ні

3. Установлює стандарти якості, що надають необґрунтовану перевагу окремим постачальникам порівняно з іншими, або стандарти вищого рівня якості, ніж той, який обрали б окремі достатньо поінформовані споживачі;

Ні

 

4. Суттєво збільшує витрати окремих суб’єктів підприємництва порівняно з іншими (зокрема внаслідок дискримінаційного ставлення до діючих та нових учасників ринку).

Ні

В. Зменшує мотивацію постачальників до активної конкуренції.

    Такий наслідок може настати, якщо регуляторна пропозиція:

Ні

1. Запроваджує режим саморегулювання або спільного регулювання;

Ні

2. Вимагає або заохочує публікувати інформацію про обсяги виробництва чи реалізацію, ціни та витрати підприємств;

Ні

Г. Обмежує вибір та доступ споживачів до необхідної інформації.

    Такий наслідок може настати, якщо регуляторна пропозиція:

Ні

1. Обмежує здатність споживачів вирішувати в кого купувати товар;

Ні

2. Знижує мобільність споживачів унаслідок підвищення прямих або непрямих витрат на заміну постачальника;

Ні

 

3. Суттєво обмежує чи змінює інформацію, необхідну для ухвалення раціонального рішення щодо придбання чи продажу товарів.

Ні

 

 

 

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення

цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного балу

Альтернатива 1

3

Альтернатива 1 дає змогу майже повною мірою досягнути поставлених цілей державного регулювання (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть). Прийняття даного рішення забезпечить досягнути встановлених цілей чітких та прозорих механізмів справляння та сплати податку на території об’єднаної територіальної громади та відповідно наповнення сільського бюджету, що є важливим як для органів місцевого самоврядування так і для суб’єктів господарювання і громади. Прийняття вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів органів місцевого самоврядування, громади і платників податків.

Альтернатива 2

1

Альтернатива 2 не дає змоги досягнути поставлених цілей державного регулювання (проблема продовжує існувати).

 

Альтернатива 3

2

Альтернатива 3 дозволяє частково досягнути поставлених цілей (проблема значно зменшиться, однак, деякі важливі критичні аспекти залишаться не вирішеними). Надмірне податкове навантаження на суб’єктів господарювання знівелює вигоди від значного збільшення дохідної частини міського бюджету, і як наслідок виникне зворотній ефект в результаті якого зменшення надходжень до бюджету сільської об’єднаної територіальної громади, балансу інтересів досягнуто не буде.

 

 

 

 

 

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Органи місцевого самоврядування: встановлення ставок податку врегулювало питання законодавства,

Громадяни: Непрямі вигоди полягають у спрямуванні коштів податку на соціально-економічний розвиток ОТГ

Суб’єкти господарювання:

Забезпечує прозорість механізму справляння податку, збільшує привабливість, та ефективне використання земельних ділянок, які знаходяться у власності та користуванні платників. 

 Органи місцевого самоврядування:  витрати пов’язані із виконанням рішення на  його  розповсюдження,

організацію та контролю за надходженням коштів до сільського бюджету

Громадяни: сплата земельного податку за запропонованими ставками Суб’єкти господарювання:

сплата земельного податку за запропонованими ставками

 Є найбільш оптимальною серед запропонованих альтернатив, оскільки дає змогу максимально досягнути поставлених цілей державного регулювання.

Альтернатива 2

Органи місцевого самоврядування: відсутні

Громадяни та суб’єкти господарювання: сплата податку за ставками що діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду

Органи місцевого самоврядування: відзначається неузгодження  з вимогами Кодексів, зокрема прийняття рішення на рік.

Громадяни та суб’єкти господарювання:

сплата  місцевих податків   до бюджету за існуючими ставками

 

На відміну від альтернативи 1 не дає змоги досягнути поставлених цілей державного регулювання

Альтернатива 3

Органи місцевого самоврядування: максимальні ставки забезпечать  надпланові надходження до сільського бюджету, які можливо спрямувати на соціально-економічний розвиток ОТГ

 Громадяни: Непрямі вигоди полягають у спрямуванні коштів податку на соціально-економічний розвиток ОТГ

Суб’єкти господарювання:

відсутні

Органи місцевого самоврядування: витрати пов’язані із виконанням рішення на  його  розповсюдження,

організацію та контролю за надходженням коштів до сільського бюджету

Громадяни відсутні

Суб’єкти господарювання:

за рахунок прийняття максимальних ставок додаткові витрати на їх сплату

Альтернатива може бути прийнятою досягаються цілі ухвалення акта але при цьому збільшується податкове навантаження

 

Переваги обраної альтернативи

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акту

Альтернатива 1

Для досягнення встановлених цілей державного регулювання, перевага була надана даній альтернативі оскільки проектом рішення запропоновано встановлення на законних підставах розмірів ставок податку. Забезпечить стабільні надходження податків до бюджету ОТГ, прозорість механізму справляння податку, збільшує привабливість, та ефективне використання земельних ділянок, які знаходяться у власності та користуванні суб’єктів підприємництва.

 Проект рішення є нормативно-правовим актом, зовнішніми факторами впливу  на його дію є внесення змін до  Податкового кодексу України або виникнення необхідності в нормативному врегулюванні певних правовідносин. Індикаторами можуть бути процеси та явища соціально економічного характеру (прискорення або уповільнення змін економічного зростання, політичні впливи, дефіцит, ресурсів тощо.

Альтернатива 2

Альтернатива 2 не дає можливості досягнути поставлених цілей державного регулювання, на відміну від альтернативи 1.

У разі не прийняття регуляторного акту не буде дотримана обов’язковість прийняття рішення що є порушенням Бюджетного та Податкового кодексів.

 Проект рішення є нормативно-правовим актом, зовнішніми факторами впливу  на його дію є внесення змін до  Податкового кодексу України або виникнення необхідності в нормативному врегулюванні певних правовідносин. Індикаторами можуть бути процеси та явища соціально економічного характеру (прискорення або уповільнення змін економічного зростання, політичні впливи, дефіцит, ресурсів тощо.

Альтернатива 3

Альтернатива 3 не дає можливості досягнути поставлених цілей державного регулювання, на відміну від альтернативи 1, так, як цілі можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, однак, деякі важливі критичні її аспекти залишаться невирішеними).

Надмірне додаткове навантаження на суб’єктів господарювання знівелює вигоди від значного збільшення дохідної частини сільського бюджету, і як наслідок виникне зворотній ефект в результаті якого зменшення надходжень до сільського бюджету, балансу інтересів досягнуто не буде.

 

Проект рішення є нормативно-правовим актом, зовнішніми факторами впливу  на його дію є внесення змін до  чинного законодавства  України або виникнення необхідності в нормативному врегулюванні певних правовідносин. Індикаторами можуть бути процеси та явища соціально економічного характеру (прискорення або уповільнення змін економічного зростання, політичні впливи, дефіцит, ресурсів тощо.

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Механізм розв’язання визначеної проблеми полягає у прийнятті відповідно до Бюджетного та Податкового кодексів України рішення Шахівської сільської ради «Про затвердження ставок земельного податку на території Шахівської сільської ради на 2021 рік»,

Цей спосіб досягнення цілей є оптимальним шляхом вирішення проблеми й ґрунтується на загальнообов’язковості виконання норм рішення всіма учасниками правовідносин у системі оподаткування.

Зазначену проблему планується вирішити шляхом:

 1. розробку проекту рішення сільської ради «Про затвердження ставок земельного податку на території Шахівської сільської ради на 2021 рік» та аналізу регуляторного впливу до нього;
 2. проведення консультацій з суб’єктами господарювання;
 3. оприлюднення проекту рішення з аналізом регуляторного впливу та отримання пропозицій та зауважень;
 4. підготовка експертного висновку постійної відповідної комісії щодо відповідності проекту рішення вимогам ст.4, 8 Закону України «Про засади державного регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;
 5. отримання пропозицій по удосконаленню від Державної регуляторної служби України;
 6. прийняття рішення у встановленому законодавством порядку;
 7. проведення  заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

Таким чином, упровадження регуляторного акту забезпечить дотримання норм чинного податкового законодавства як органами державної податкової служби, органами місцевого самоврядування, так і суб’єктами господарювання, у порядку та на умовах, визначених Кодексом і цим регуляторним актом.

Прийняття зазначеного рішення є єдиним і безумовним шляхом вирішення проблеми і ґрунтується на загальнообов’язковості виконання всіма учасниками правовідносин у системі оподаткування норм зазначеного рішення.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акту залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Адміністрування даного регуляторного акту буде проводитись на рівні державної податкової інспекції. Органи місцевого самоврядування наділенні повноваженнями лише встановлювати ставки податку, не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

Розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва (М-тест) наведено у додатку 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акту

Строк дії запропонованого регуляторного акту один рік, що є достатнім для розв’язання проблеми та досягнення цілей державного регулювання. Виходячи із норм пункту 5 статті 2 частини першої статті 3 Бюджетного кодексу України бюджетний період для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему України, становить один календарний рік, що починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року.

Тобто, орган місцевого самоврядування, в рамках визначених Бюджетним та Податковим кодексами України, мають до 15 липня кожного року прийняти рішення на наступний рік з визначенням обов’язкових елементів, встановлених положеннями Кодексу для земельного податку.

Проте, в разі внесення змін до чинного податкового законодавства на державному рівні, що впливатимуть на дію даного регуляторного акту, необхідності зміни розміру ставок  та пільг, внесення доповнень за потребою  до нього будуть вноситись відповідні коригування.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акту

Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі АРВ, для відстеження результативності регуляторного акту слід визначити не менше ніж три кількісних показника, які безпосередньо характеризують результативність дії регуляторного акту та які підлягають контролю (відстеження результативності).

Для відстеження результативності дії регуляторного акту обрано такі показники:

Назва показника

2018

2019

Розмір надходжень до бюджету сільської об’єднаної територіальної громади  земельного податку, (грн.)

 

 597 984,9

 

 

1749848,2

 

Кількість платників податку на яких поширюватиметься регуляторний акт, (осіб).

902

 

1236

 

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акту.

Оприлюднення повідомлення, проекту рішення та АРВ на офіційному веб-сайті Шахівської сільської ради, на стенді Шахівської сільської ради

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акту

Фото без опису

                                      

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано