A A A K K K
для людей із порушенням зору
Шахівська сільська військова адміністрація
Донецька область, Покровський район

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту "Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2021 рік

 

Проект рішення за посиланням тут.

 

АНАЛІЗ  РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення Шахівської сільської ради

«Про затвердження ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2021 рік»

 

Регуляторний орган: Шахівська сільська рада

Розробник проекту рішення: відділ бухгалтерського обліку та звітності Шахівської сільської ради

Розробники аналізу регуляторного впливу: відділ бухгалтерського обліку та звітності, відділ фінансово-економічного та інвестиційного розвитку Шахівської сільської ради, постійна комісія з питань планування, фінансів та соціально-економічного розвитку Шахівської сільської ради.

Відповідальна особа: начальник відділу, головний бухгалтер відділ бухгалтерського обліку та звітності Шахівської сільської ради  – Батиг О.М.

 

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання.

        

Законом України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктом 10.2 статті 10, пунктом 12.3, підпунктом 12.3.4 пункту 12.3 статті 12 Податкового Кодексу України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування встановлювати місцеві податки та збори в межах своїх повноважень.

Рішенням сільської ради від 14.06.2019р №VII-44/1 «Про затвердження ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Шахівської сільської ради на 2020 рік» встановлені ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2020 рік та передбачено встановлення пільг з їх сплати відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, який діє виключно до 31.12.2020 р.

Відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, якщо Шахівська сільська рада не прийме рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів на наступний рік, що є обов'язковими згідно з нормами Податкового кодексу України, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм Податкового кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок.

Місцеві податки та збори зараховуються в повному обсязі до місцевого бюджету та, відповідно до діючого законодавства, є джерелом формування загального фонду сільського бюджету, забезпечують збалансованість дохідної частини бюджету та задоволення нагальних потреб Шахівської об’єднаної територіальної громади. Кошти від їх надходження спрямовуються на забезпечення діяльності бюджетних установ, благоустрій територій, виконання програм соціально-економічного розвитку  громади.

Виходячи з вищевикладеного, з метою безумовного виконання Податкового кодексу України, недопущення суперечливих ситуацій, забезпечення дохідної частини місцевого бюджету, виконання програм соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади, Шахівська сільська  рада має прийняти рішення «Про встановлення ставок податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки на 2021 рік».

При прийнятті рішення необхідно забезпечити баланс інтересів суб’єктів господарювання, громадян та органу місцевого самоврядування.

Шахівська сільська рада врахувала висновки постійних профільних комісій та пропозиції громадян і не підвищувала ставки податків.  Розміри ставок місцевих податків і зборів залишаються на рівні минулорічних.

Важливість проблеми при затвердженні місцевих податків і зборів полягає в необхідності наповнення місцевого бюджету та спрямування отриманих коштів від сплати податків на вирішення соціально-економічних проблем громади, благоустрій населених пунктів,  покращення інфраструктури.

Причини виникнення проблеми:

У разі неприйняття рішення про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2021 рік, податки і збори справлятимуться за мінімальним ставками, що спричинить втрати дохідної частини бюджету. Як наслідок будуть не профінансовані або не в повній мірі профінансовані деякі соціальні програми ОТГ.

 

Підтвердження важливості проблеми:

Важливість проблеми при затвердженні податку на нерухоме відмінне від земельного податку полягає в необхідності наповнення місцевого бюджету  та спрямування отриманих коштів від сплати податку на вирішення соціальних проблем територіальної громади,  покращення інфраструктури населених пунктів ОТГ. Крім того, важливість проблеми полягає в тому, що від рівня ставок місцевих податків  залежить розвиток підприємництва.

          Враховуючи вищевикладене, Шахівською сільською радою розробляється проект рішення «Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2021 рік» та розміщується на веб - сайті Шахівської сільської ради.

 

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи

Так

Ні

Громадяни

так

 

Держава

так

 

Суб’єкти господарювання

так

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

так

 

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

 Застосування ринкових механізмів для вирішення вказаної проблеми є не можливим, оскільки здійснення вищезазначених заходів є засобом державного регулювання та відповідно до Податкового кодексу України є компетенцією місцевих рад.

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:

Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючого регуляторного акта, оскільки ставки та пільги податку, затверджені рішеннями Шахівської ради ради від 14.06.2019р №VII-44/1 «Про затвердження ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Шахівської сільської ради на 2020 рік»  застосовуються лише у 2020 році.

 

II. Цілі державного регулювання.

Цілі державного регулювання, безпосередньо пов'язані з розв'язанням проблеми:

Проект регуляторного акта спрямований на розв’язання проблеми, визначеної в попередньому розділі.

 Основними цілями регулювання є:

 • приведення рішення сільської ради у відповідність до норм та вимог чинного законодавства;
 • встановлення доцільних і обґрунтованих розмірів ставок місцевих податків і зборів з урахуванням рівня платоспроможності громадян та суб’єктів господарювання;
 • забезпечення своєчасного надходження до бюджету сільської об’єднаної територіальної громади місцевих податків та зборів;
 • забезпечення відкритості процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування

 

ІІІ.  Визначення та оцінка способів досягнення визначених цілей.

 1. Визначення альтернативних способів.

У ході пошуку альтернативних способів досягнення цілей для проведення оцінки розглядається розробником акту, як перша альтернатива -  неприйняття даного регуляторного акту (далі – альтернатива 1), другою альтернативною є прийняття регуляторного акту (далі – Альтернатива 2) та третьою – прийняття даного регуляторного акту за максимальними ставками (далі – Альтернатива 3).

 

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

 

Не виносити на розгляд сесії сільської ради та не приймати  рішення  «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2020 рік»

31.12.2020 року закінчується строк дії рішення Шахівської ради ради від 14.06.2019р №VII-44/1 «Про затвердження ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Шахівської сільської ради на 2020 рік» та не поширюється на наступний бюджетний рік.

Неприйняття запропонованого регуляторного акту, не узгоджуватиметься з вимогами Бюджетного та Податкового кодексів України, зокрема з принципами податкового законодавства України щодо прийняття рішення щорічно, в зв’язку з чим органи місцевого самоврядування порушать вимоги Кодексу щодо обов’язковості встановлення ставок податку. У такому випадку відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, місцеві податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Податковим Кодексом за  мінімальними ставками, що не сприятиме наповненню місцевого бюджету в можливих обсягах.

Альтернатива 2

 

Прийняти  рішення «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2021 рік» у запропонованому вигляді.

Дана альтернатива є найбільш прийнятою, так як враховує вимоги Бюджетного та Податкового кодексів України, що  є особливо актуальним та важливим питанням, забезпечить стабільні надходження до бюджету сільської об’єднаної територіальної громади, що дозволить профінансувати соціальні програми передбачені програмою соціально-економічного розвитку ОТГ. Затвердження такого регуляторного акту, забезпечить досягнення встановлених цілей, відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Крім того, при визначенні розміру ставок, враховані пропозиції підприємців, що дозволить уникнути соціальної напруги та сприятиме підвищенню рівня довіри до місцевої влади. А як наслідок, прийняття даного регуляторного акту забезпечить прозорість дії влади, створює умови для активізації участі громадян у прийнятті рішень

Альтернатива 3

Встановлення максимальних ставок із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2021 рік.

 За рахунок прийняття максимальних ставок буде значне перевиконання дохідної частини місцевого бюджету, але, при цьому збільшується податкове навантаження на платників податку, у зв’язку з надмірним податковим навантаженням буде виникати заборгованість зі сплати податку і як наслідок закриття суб’єктів підприємницької діяльності, зменшення кількості робочих місць, виникнення соціальної напруги населення. Негативний вплив буде завдано територіальній громаді, оскільки значне збільшення податкового навантаження на власників та користувачів земельних ділянок зумовлює соціальну напругу та ставить під загрозу забезпечення стабільних надходжень до сільського бюджету

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1

 

 

Відсутні

Відзначається неузгодження  з вимогами Бюджетного та Податкового Кодексів, зокрема щорічного прийняття рішення,

зменшення надходжень до місцевого бюджету

Альтернатива 2

Дає можливість врегулювати питання:

 - надходження податків до бюджету сільської об’єднаної територіальної громади і можливість  фінансування покладених на органи місцевого самоврядування повноважень;

- збільшення надходжень до бюджету сільської об’єднаної територіальної громади.

Відсутні

Альтернатива 3

 

 

Додаткові  надходження коштів до місцевого бюджету  та спрямування їх на соціально-економічний розвиток громади.

Існування ризику переходу діяльності суб’єктів господарювання в «тінь» та несплата податків. Погіршення іміджу місцевої влади.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1

 

 

Сплата податку за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України

Сплата податку за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України

Альтернатива 2

 

Сплата податків та зборів за обґрунтованими ставками. Відкритість процедури, прозорість дій місцевого самоврядування.

Сплата податків та зборів за обґрунтованими ставками. Відкритість процедури, прозорість дій місцевого самоврядування.

Альтернатива 3

Вирішення більшої кількості соціальних проблем громади за рахунок значного зростання дохідної частини місцевого бюджету.

Надмірне податкове  навантаження призведе до несвоєчасної сплати податку, а це в свою чергу до нарахування пені та штрафних санкцій.

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1

 

Сплата податку за мінімальними ставками, що передбачено Податковим кодексом України

Сплата податку за мінімальними ставками, що передбачено Податковим кодексом України

Альтернатива 2

 

Сплата податку за обґрунтованими ставками. Відкритість процедури, прозорість дій місцевого самоврядування. Вдосконалить відносини між місцевою владою та суб’єктами господарювання,  пов’язаних зі справлянням податків та зборів, оскільки враховані пропозиції суб’єктів підприємницької діяльності.

Затрати часу, необхідні для ознайомлення з рішенням про місцеві податки і збори.

Сплата податків за запропонованими ставками.

 

Альтернатива  3

 

 

Відсутні.

Надмірне податкове навантаження негативно вплине на громадян та малий бізнес, який провадить свою діяльність на території ОТГ

         

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання (за видами)

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

0

0

0

10

10

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0

0

0

100%

100%

 

 

 

Витрати, які будуть виникати внаслідок дії регуляторного акту

(згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту)

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат за 1м2, гривень

Альтернатива 1. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту (рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту»)

0

Альтернатива 2. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту (рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта»)

0

Альтернатива 3 Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту (рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту»)

0

 

 

 

Оцінка впливу регуляторного акту на конкуренцію в рамках проведення аналізу регуляторного впливу

 

Категорія впливу

Відповідь

1

2

А. Обмежує кількість або звужує коло постачальників.

     Такий наслідок може настати, якщо регуляторна пропозиція:

Ні

 

1. Надає суб’єкту господарювання виключні права на поставку товарів чи послуг;

Ні

2. Запроваджує режим ліцензування, надання дозволу або вимогу погодження підприємницької діяльності з органами влади;

Ні

3. Обмежує здатність окремих категорій підприємців постачати товари чи надавати послуги (звужує коло учасників ринку);

Ні

 

4. Значно підвищує вартість входження в ринок або виходу з нього;

Ні

5. Створює географічний бар’єр для постачання товарів, виконання робіт, надання послуг або інвестицій.

Ні

Б. Обмежує здатність постачальників конкурувати.

     Такий наслідок може настати, якщо регуляторна пропозиція:

Ні

 

1. Обмежує здатність підприємців визначати ціни на товари та послуги;

Ні

2. Обмежує можливість постачальників рекламувати або здійснювати маркетинг товарів чи послуг;

Ні

3. Установлює стандарти якості, що надають необґрунтовану перевагу окремим постачальникам порівняно з іншими, або стандарти вищого рівня якості, ніж той, який обрали б окремі достатньо поінформовані споживачі;

Ні

 

4. Суттєво збільшує витрати окремих суб’єктів підприємництва порівняно з іншими (зокрема внаслідок дискримінаційного ставлення до діючих та нових учасників ринку).

Ні

В. Зменшує мотивацію постачальників до активної конкуренції.

    Такий наслідок може настати, якщо регуляторна пропозиція:

Ні

1. Запроваджує режим саморегулювання або спільного регулювання;

Ні

2. Вимагає або заохочує публікувати інформацію про обсяги виробництва чи реалізацію, ціни та витрати підприємств;

Ні

Г. Обмежує вибір та доступ споживачів до необхідної інформації.

    Такий наслідок може настати, якщо регуляторна пропозиція:

Ні

1. Обмежує здатність споживачів вирішувати в кого купувати товар;

Ні

2. Знижує мобільність споживачів унаслідок підвищення прямих або непрямих витрат на заміну постачальника;

Ні

 

3. Суттєво обмежує чи змінює інформацію, необхідну для ухвалення раціонального рішення щодо придбання чи продажу товарів.

Ні

 

 

 ІV.  Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей .

       

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності

 ( за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

 

 

 1. Цілі прийняття регуляторного акту не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)

Така альтернатива є не прийнятною, оскільки податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки буде сплачуватися платниками відповідно до Податкового  кодексу України за мінімальними ставками. Зменшиться надходження до місцевого бюджету, а це не дозволить  профінансувати  в повній мірі соціально-економічні та інші  програми.

 

Альтернатива 2

 

 

 

4- Цілі прийняття проекту регуляторного акта можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть)

Прийняття даного рішення сільської ради забезпечить досягнути встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території громади та відповідне наповнення місцевого бюджету.

Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів громади і платників податків і зборів.

 Альтернатива  3

 

 

 

 1. Цілі прийняття регуляторного акту будуть досягнуті частково

Надмірне податкове навантаження на суб’єктів господарювання  знівелює вигоди від збільшення дохідної частини бюджету, а саме існує ризик переходу  суб’єктів господарювання   в «тінь». Балансу інтересів досягнуто не буде.

                      

Рейтинг результативності

Вигоди

(підсумок)

Витрати

(підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 2

 

 

Наповнення місцевого бюджету та спрямування фінансового ресурсу на соціально-економічний розвиток громади.

Сплата податку на нерухоме майно, відмінне від земельного податку СПД та громадянами за обґрунтованими ставками.  

Сплата податку за запропонованими ставками.  

Наповнення місцевого бюджету, збереження кількості суб’єктів господарювання та робочих місць

Альтернатива 3

 

 

Додаткові надходження коштів до місцевого бюджету  та спрямування їх  на вирішення соціальних проблем територіальної   громади .

Надмірне податкове навантаження приведе до занепаду малого бізнесу.

 

Додаткове наповнення бюджету сільської об’єднаної територіальної громади.

Надмірне навантаження на СПД, можливе скорочення кількості СПД.

Альтернатива 1

 

 

Сплата податку на нерухоме майно, відмінне від земельного податку мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України

Зменшення надходжень у місцевий бюджет.

 

Зменшення надходжень до бюджету сільської об’єднаної територіальної громади, підвищення соціальної напруги за причини погіршення якості життя членів громади

 

 

    

Рейтинг

 

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 2

 

 

Альтернатива є  доцільною. Прийняття рішення забезпечить наповнення  місцевого  бюджету. Податкове навантаження для платників  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки не буде надмірним. Досягнення балансу інтересів  органу місцевого самоврядування та платників  податку.

Зміни до чинного законодавства:

- Податкового кодексу України;

- Бюджетного кодексу України;

 

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, тощо).

 

Альтернатива 3

 

 

Цілі регулювання можуть бути досягнуті частково. Надмірне податкове навантаження на суб'єктів господарювання знівелює вигоди від значного збільшення дохідної частини місцевого бюджету. Балансу інтересів досягнути неможливо.

Зміни до чинного законодавства:

- Податкового кодексу України;

- Бюджетного кодексу України;

- та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати тощо).

Виникнення податкового боргу по причині не сплати  податку.

Альтернатива 1

 

 

У разі неприйняття регуляторного акту, податок справлятиметься по мінімальним ставкам, що спричинить втрати доходної частини бюджету і відповідно не виконання бюджетних програм.  Вказана альтернатива є неприйнятною.

Зміни до чинного законодавства:

- Податкового кодексу України;

- Бюджетного кодексу України;

- та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати тощо).

           Таким чином для реалізації обрано Альтернативу 2 – встановлення економічно - обґрунтованих ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,  що є посильними для платників податків, та забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування – Шахівської сільської ради.

                                                                                         

          V. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми.

 

Механізм розв’язання визначеної проблеми полягає у прийнятті відповідно до Бюджетного та Податкового кодексів України рішення Шахівської сільської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Шахівської сільської ради на 2021 рік».

Запропоновані механізми регуляторного акта, за допомогою яких можна розв’язати проблему:

- підготовка проекту рішення «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Шахівської сільської ради на 2021 рік»;

- проведення консультацій з суб’єктами господарювання та отримання пропозицій від юридичних та фізичних осіб щодо встановлення ставок податку;

- інформувати громадян та суб’єктів підприємницької діяльності про вимоги прийняття регуляторного акта;

- оприлюднення проекту рішення разом з АРВ та отримання пропозицій і зауважень;

- підготовка експертного висновку постійної відповідальної комісії щодо відповідності проекту рішення вимогам статей 4,8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

- отримання пропозицій по удосконаленню від Державної регуляторної служби

України;

- прийняття рішення на  засіданні сесії Шахівської сільської  ради.

- оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку.

- проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

Запропонований спосіб досягнення цілей є єдиним і безумовним шляхом вирішення проблеми і обов’язковим для  виконання всіма учасниками правовідносин яких стосується зазначене рішення.

Після прийняття цього рішення акти законодавства Шахівської сільської ради з питань оподаткування відповідатимуть вимогам чинного законодавства.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.

Адміністрування даного регуляторного акту буде проводитись на рівні державної податкової інспекції. Органи місцевого самоврядування наділенні повноваженнями лише встановлювати ставки податку, не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

Розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва (М-тест) наведено у додатку 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії запропонованого регуляторного акту один рік, що є достатнім для розв’язання проблеми та досягнення цілей державного регулювання. Виходячи із норм пункту 5 статті 2 частини першої статті 3 Бюджетного кодексу України бюджетний період для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему України, становить один календарний рік, що починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року.

Тобто, орган місцевого самоврядування, в рамках визначених Бюджетним та Податковим кодексами України, мають до 15 липня кожного року прийняти рішення на наступний рік з визначенням обов’язкових елементів, встановлених положеннями Кодексу для земельного податку.

Проте, в разі внесення змін до чинного податкового законодавства на державному рівні, що впливатимуть на дію даного регуляторного акту, необхідності зміни розміру ставок  та пільг, внесення доповнень за потребою  до нього будуть вноситись відповідні коригування.

VIII.  Визначення показників результативності дії регуляторного акта.

 • розмір надходжень до  місцевого бюджету , пов'язаних з дією акту;
 • кількість суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія акта;
 • розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичних осіб, пов’язаними з виконаннями вимог акту;
 • рівень поінформованості суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта;

Прогнозні показники результативності.

п/н

Назва показника

У разі прийняття рішення про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2021 р.

грн. за 1 м2

1

 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Фізичні особи – 4723,00

Суб’єкти господарювання – 2361,5

2

Кількість суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта

Фізичні особи -14

Суб’єкти господарювання – 10

 

3

Час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акту, години на 1 суб’єкта .

1.5 години

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано