Шахівська сільська військова адміністрація
Донецька область, Покровський район

Повідомлення про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля "Відпрацювання кар'єру №2 Октябрської ділянки Октябрського родовища вогнетривких глин ПрАТ "Огнеупорнеруд"".

Дата: 23.11.2018 11:34
Кількість переглядів: 985

 

 

Додаток 2

до Порядку передачі документації

для надання висновку з оцінки впливу

на довкілля та фінансування оцінки

впливу на довкілля

 

 

________________________________________ (дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, не зазначається суб’єктом господарювання)

 

________________________________________ (реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, для паперової версії зазначається суб’єктом господарювання)

 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

 

Приватне акціонерне товариство «ОГНЕУПОРНЕРУД», код згідно з ЄДРПОУ 24464945, інформує про намір провадити планову діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

 

1. Інформація про суб’єкта господарювання.

Приватне акціонерне товариство «ОГНЕУПОРНЕРУД», генеральний директор Черняков Володимир Петрович  85050, Донецька область, Добропільський район, село Шахове, вул. Чернявського (Октябрська), будинок 14, e-mail: farenikvf@vesco.com.ua, тел.0626420416/факс 0626732916, моб. +380503261762

 

2. Діяльність, її характеристика, технічні альтернативи. [1]

Планова діяльність, її характеристика

Приватне акціонерне товариство «ОГНЕУПОРНЕРУД» здійснює видобуток вогнетривких глин на Октябрському родовищі ділянка Октябрська кар’єр №2 у відповідності до отриманого спеціального дозволу на користування надрами № 840 від 11.04.1997 р., виданого Державною службою геології та надр України.

Технічна альтернатива 1.

Виходячи з гірничо-геологічних умов залягання корисної копалини та розкривних порід розробка родовища виконується відкритим способом та прийнята транспортна система розробки з використанням для виїмки розкривних порід і корисної копалини гідравлічних екскаваторів.

Переміщення розкривних порід виконується автосамоскидами у внутрішній відвал. Вогнетривкі глини транспортуються на тимчасові склади розташовані в межах промислового майданчика кар’єра №2.

Розкривні роботи ведуться поуступно, широкими західками торцевим вибоєм. За характером руху транспортних засобів розробка проводиться тупиковими західками, що обумовлено розташуванням в'їзної траншеї і охоронного цілика під автодорогу с. Шахове (Октябрське) – с. Грузьке. Транспортний зв'язок розкривних уступів з внутрішнім відвалом здійснюється в північно-західному торці кар'єру по робочим горизонтах і далі по технологічній автодорозі до внутрішнього відвалу.

Технічна альтернатива 2.

Технологічна схема видобувних робіт передбачає розробку глини багатоковшевим роторним екскаватором. Проте, технологічним недоліком роботи даного обладнання є ускладнена селективна виїмка глин по маркам та відділення їх від внутрішнього розкриву. Дане обладнання не забезпечить ефективного і раціонального видобування глин в даних гірничо-геологічних умовах, що призведе до засмічення корисної копалини та надмірних втрат.

Технічна альтернатива 1 є доцільним та оптимальним варіантом для розробки Октябрського родовища ділянка Октябрська кар’єр №2.

 

3. Місце провадження діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження діяльності: територіальна альтернатива 1.

Октябрське родовище ділянка Октябрська вогнетривких глин, розташована у Добропільському районі Донецької області.

Найближча залізнична станція Мерцалове знаходиться в 6,5 км на південний захід від проектованого кар’єру №2 ПрАТ «ОГНЕУПОРНЕРУД»; м. Добропілля – близько 13 км на захід, м. Дружківка – близько 22 км на північний схід. Найближчим до кар’єру №2 житлом є приватна забудова с. Шахове (до 2016 р. – Октябрське), яке розташоване на відстані 2,2 км на південний схід. Далі, у 3,6 км на схід розташовані села Торецьке, Софіївка (до 2016 р. – с. Артемівка). В 6-7 км на північний захід розташовані села Золотий Колодязь, Грузьке.

Усі населені пункти району зв’язані мережею автомобільних шляхів, із яких значна частина із асфальтовим покриттям.

Місце провадження діяльності: територіальна альтернатива 2.

На замовлення ПрАТ «ОГНЕУПОРНЕРУД» було складено і затверджено звіт з геолого-економічної оцінки Октябрського родовища ділянка Октябрська вогнетривких глин (протокол ДКЗ України № 4137 від 26.10.2017 р.), згідно якого ведеться розробка родовища в даний час, тому розгляд місця провадження планованої діяльності за територіальними альтернативами недоцільно.

 

4. Соціально-економічний вплив планової діяльності.

Наслідки впливу на соціальне середовище мають позитивний характер. До позитивних соціальних і економічних аспектів планованої діяльності (введення в експлуатацію і відпрацювання запасів кар'єра №2 на Октябрській ділянці Октябрського родовища вогнетривких глин) відноситься створення нових робочих місць, надходження коштів в місцевий бюджет у вигляді податків та зборів, забезпечення сировиною (вогнетривкими глинами) підприємств-споживачів.

 

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).

У 1967-68 рр. були виконані пошукові роботи в природних межах Октябрського родовища, з метою оцінки його в якості можливої сировинної бази для виробництва вогнетривів.

Останнє затвердження запасів станом на 01.01.2017 р. виконано ТОВ УГК «ДОНБАСГЕОЛОГОРОЗВІДКА». Підраховані запаси вогнетривких глин Октябрської ділянки Октябрського родовища складають за категоріями: балансові запаси категорій В+С1 – 45 050 тис. т, у т.ч. В – 15 130, С1 –29 920; умовно балансові (охорона зона автошляху) категорій В+С1 – 7 966 тис. т., у т.ч. В – 1 808, С1 – 6 159. За результатами геолого-економічної оцінки та згідно протоколу ДКЗ України № 4137 від 26.10.2017 р. на даний час до складу Октябрського родовища входять ділянки: Октябрська, Торецька, Придорожна (раніше ділянка Придорожна входила до складу окремого Торецького родовища).

Загальна потужність шару глин коливається від 0,1 до 13,9 м, в середньому становить 3,25 м. Максимальні значення потужності відмічені на півдні невідпрацьованої площі кар’єру № 2.

Характерною особливістю геологічної будови площі кар’єру № 2 є найбільша глибина залягання глин у межах Октябрського родовища – біля 40,0 м. Повні розмиви пласта відсутні, часткові розмиви спостерігаються у поодиноких свердловинах.

Річна продуктивність кар'єра по видобутку вогнетривких глин встановлена проектом 1200 тис. т/рік. Середній експлуатаційний коефіцієнт розкриву, в залежності від потужності розкривних порід, дорівнює 7,63 м3/т. Термін існування кар'єра №2 складе 21 рік.

 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

Екологічні та інші обмеження планової діяльності встановлюються згідно діючого законодавства України .

- експлуатацію об’єкта здійснювати згідно з санітарними нормами та правилами;

- розробка родовищ в межах розвіданих та затверджених запасів;

- дотримання розмірів санітарно-захисної зони;

- здійснення постійного контролю технічного стану машин та механізмів;

- питне водопостачання для працівників здійснювати відповідно до «Гігієнічні вимоги до питної води, призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4-171-10);

- виконання правил протипожежної безпеки;

- рівень акустичного забруднення не повинен перевищувати нормативів відповідно до «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку» ДСН 3.3.6.037-99.

щодо технічної альтернативи 2

Технічна альтернатива відсутня.

щодо територіальної альтернативи 1

- дотримання розмірів СЗЗ;

- вилучення ділянок в тимчасове та довгострокове користування.

щодо територіальної альтернативи 2

У зв’язку з тим, що підприємство існуюче територіальна альтернатива 2 не розглядалася.

 

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами.

щодо технічної альтернативи 1

Робочий проект «Відпрацювання кар’єру № 2 Октябрської ділянки Октябрського родовища вогнетривких глин» розроблений на всю ліцензійну площу, приросту запасів не передбачається, тому захист території здійснюється у відповідності до передбаченої проектом інфраструктури.

щодо технічної альтернативи 2

Еколого-інженерну підготовку і захист території, щодо технічної альтернативи 2 планується здійснювати існуючою інфраструктурою

щодо територіальної альтернативи 1

Інженерна підготовка і захист території здійснюється існуючою інфраструктурою

щодо територіальної альтернативи 2

не розглядається

 

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1

Можливі потенційні впливи від планової діяльності по експлуатації родовища на довкілля включає:

Клімат і мікроклімат:

Планована діяльність не впливатиме на клімат та мікроклімат. Значного виділення інертних газів, теплоти та вологи не відбуватиметься. Можливості виникнення мікрокліматичних умов, що сприяють розповсюдженню шкідливих видів фауни і флори не утворюються.

Повітряне середовище:

Викиди забруднюючих речовин при проведенні видобувних робіт, розкривних робіт, розвантажувально-навантажувальних робіт, при роботі двигунів кар’єрної техніки.

Геологічне середовище:

Порушення в результаті видобування з відкритих гірничих виробок (кар’єр) гірської маси: кондиційних вогнетривких глин, розкривних порід (пісків, некондиційної глини, суглинків), а також розміщення розкривних порід у внутрішній відвал.

Шумове забруднення:

Шумове забруднення пов’язане з роботою екскаваторів, бульдозерів та технологічного автотранспорту.

На кар’єрі прийняті до використання машини, механізми і обладнання шумові характеристики яких не перевищують допустимих рівнів.

Водне середовище:

Утворення кар’єрних вод; скидання  кар’єрних вод до зумпфа-водозбірника і подальшому використання для пилопригнічення; скидання надлишків кар’єрних вод з зумпфа-водозбірника в поверхневу водойму; використання води питної якості на господарсько-питні потреби; утворення господарсько-побутових стоків.

Ґрунти:

Здійснюється внаслідок порушення родючого шару ґрунту

Рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти та об’єкти природно-заповідного фонду:

Опосередкований вплив, що обумовлюється роботою обладнання на технологічних майданчиках

Найближчий об’єкт природно-заповідного фонду – ботанічний заказник місцевого значення «Грузька балка». Заказник розташований на відстані 0,34 км на захід від об’єкту проектування, на правому схилі долини річки Грузька.

На об'єкти природно-заповідного фонду, рослинний та тваринний світ вплив незначний.

Навколишнє соціальне середовище:

Соціальна організація прилеглих територій, умови життєдіяльності місцевого населення в результаті проектованої діяльності не будуть погіршуватися.

Навколишнє техногенне середовище:

Планована діяльність не здійснюватиме негативного впливу на вже існуючі об’єкти техногенного середовища. В період експлуатації кар’єру №2 порушення експлуатаційної надійності та безпеки прилеглих техногенних об'єктів не настане.

щодо технічної альтернативи 2

аналогічні технічній альтернативі 1

щодо територіальної альтернативи 1

Ландшафт – порушення структури ґрунтового покриву, порушення ґрунтово-рослинного покриву, зміна ландшафту із природного на гірничопромисловий. В подальшому передбачена рекультивація порушеної території.

щодо територіальної альтернативи 2

не розглядається

 

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”).

Діяльність належить до першої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із підпунктом 15 пункту 2 статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”.

 

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав).

Відсутні підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля.

 

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД приймається у відповідності із ст.6 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» №2059-VIII від 29 травня 2017 року.

 

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості.

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Оцінка впливу на довкілля – це процедура, що передбачає:

- підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

- проведення громадського обговорення планованої діяльності;

- аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

- надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу;

- врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях.

Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

 

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

 

14. Рішення про провадження планованої діяльності.

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде видобування вогнетривких глин на Октябрському родовищі ділянка Октябрська кар’єр №2 відкритим способом, яке здійснюється на підставі затвердженої проектної документації та згідно спеціальним дозволом на користування надрами, що видається Державною службою геології та надр України.

 

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Міністерство екології та природних ресурсів України, вул. Митрополита Василя Липківсько, 35, Київ, 03035, Відділ оцінки впливу на довкілля m.shimkus@menr.gov.ua, (044)206-31-15, (044)206-31-65 контактна особа – начальник відділу оцінку впливу на довкілля Шимкус Марина Олександрівна

 

 

« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано