Шахівська сільська військова адміністрація
Донецька область, Покровський район

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля Приватне акціонерне товариство «ГЛИНИ ДОНБАСУ»

Дата: 29.11.2018 11:35
Кількість переглядів: 760

(дата офіційного опублікування в Єдиному

реєстрі з оцінки впливу на довкілля

(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля,

не зазначається суб’єктом господарювання)

201811282259

(реєстраційний номер справи про оцінку

впливу на довкілля планованої діяльності

(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля,

для паперової версії зазначається

суб’єктом господарювання)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Приватне акціонерне товариство «ГЛИНИ ДОНБАСУ»,

код згідно з ЄДРПОУ 23354002

 інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

 

 1. Інформація про суб’єкта господарювання:

Місцезнаходження юридичної особи: 85053, Донецька обл. с. Дорожне, ст. Мерцалово,.

e-mail: donbass.clays@sibelco.com. тел.: (044) 4903318.

 

 

 2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи: 

Планова діяльність полягає в розробці родовища вогнетривких і тугоплавких глин "Вільне" в Добропільському районі Донецької області, ділянка 4.

Враховуючи форму залягання корисної копалини, родовище «Вільне» розділене на 4 ділянки. Дана планована діяльність передбачає відробітку ділянки 4 родовища «Вільне».

У південній частині територію ділянки перетинає автодорога Добропілля-Дружківка. На південь від автодороги, на відстані 290-490 м, проходить ЛЭП.

Відпрацювання запасів ділянки 4 родовища «Вільне» здійснюватиметься в 3 етапи.

На І етапі відпрацьовуються землі південно-східної частини ділянки 4, розташовані північніше автодороги Дружківка-Добропілля.

На II етапі відпрацьовуються землі, розташовані між ціликом під автодорогу Дружківка-Добропілля і ціликом під ЛЕП.

На III етапі відпрацьовуються землі північно-західної частині ділянки 4.

Розтин запасів корисної копалини передбачається проводити переходом фронту видобувних робіт з Розівського кар'єру Кучеровоярського родовища на ділянку 4 родовища «Вільне» в районі північного схилу.

Всі земляні роботи з будівництва кар'єра ведуться відкритим способом з використанням комплексної механізації. Корисна копалина і розкривні породи розробляються без попереднього розпушування екскаваторами. Транспортування глин на станцію Мерцалово здійснюватиметься по існуючих кар'єрних автодорогах Розівского кар'єру.

Для зняття ґрунтово-рослинного шару використовується бульдозер, яким чорнозем стикається в бурти, потім автосамоскидами вивозиться у внутрішні відвали для використання під час рекультивації. Розкривні породи розробляються екскаватором і також вивозяться у внутрішні відвали.

Проектом передбачений комплекс робіт з приведення порушених земель в стан, придатний для їх подальшого використання в народному господарстві. Рекультивація земель включає в себе гірничотехнічну та біологічну рекультивації.

Технічна альтернатива 1.

Планова діяльність полягає в розробці родовища вогнетривких і тугоплавких глин "Вільне" в Добропільському районі Донецької області, ділянка 4.

Всі земляні роботи з будівництва кар'єра ведуться відкритим способом з попереднім рихленням корисної копалини і розкривних порід буро-вибуховим способом з використанням комплексної механізації.

Технічна альтернатива 2.

Не розглядається.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи:

Родовище вогнетривких і тугоплавких глин «Вільне» знаходиться на території Добропільського району Донецької області на землях  Шахівської ОТГ та Золотоколодязької сільської ради.

На заході від родовища проходить залізниця із станціями Мерцалово і Хмарне. На півночі від родовища розташовано село Рубіжне, на південний захід - селища: Кутузовка, Вільне, Рози Люксембург і Никанорівка.

Найближче житло розташоване на відстані від межі родовища: с. Рози Люсембург - 700 м, с. Октябрьсье - 1300 м, с. Вільне - 2060 м.

На сході до родовища примикають Розівська ділянка Кучеровоярського родовища і Південно-Октябрське родовище вогнетривких і тугоплавких глин.

На території ділянки 4 родовища «Вільне» промислові і сільськогосподарські об`єкти відсутні.

Територія земельної ділянки не відноситься до земель природоохоронного, оздоровчого і рекреаційного призначення. На території розміщення ділянки 4 родовища «Вільне»  і в зоні його впливу заповідні об`єкти, враховані пам'ятники історії і культури, археологічні об'єкти відсутні.

Територіальна альтернатива 1, 2.

Не розглядаються, планована діяльність територіально прив’язана до меж відведеної ділянки родовища вогнетривких і тугоплавких глин «Вільне».  

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності: 

Вплив на соціальне середовище носить позитивний ефект. Соціально-економічний вплив планованої діяльності полягає у створенні робочих місць для населення, яке проживає в межах даного адміністративного району, сплаті податків в місцеві бюджети. Видобувна галузь дає можливість передбачити розподіл коштів між бюджетами різних рівнів і напрямків. В цілому, провадження планової діяльності дозволить продовжити  забезпечення будівельної галузі та керамічної промисловості України та країн Європи якісною сировиною.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо):

У геолого-структурному відношенні район робіт приурочений до південно-західного борту Кальміус-Торецької улоговини.

ПрАТ «ГЛИНИ ДОНБАСУ» має спеціальний дозвіл на користування надрами Вільного родовища вогнетривких глин від 27.04.2012 р. №5540, наданий Державною службою геології та надр України, площею 1078,0 га.

Акт про надання гірничого відводу на площу1305,7 га (у т.ч. ділянка 4 - 675,8 га), наданий Держаною службою гірничого нагляду та промислової безпеки України від 06.06.2014  № 2889.

До планованої діяльності передбачені балансові запаси ділянки 4 Вільного родовища, затверджені Протоколом ДКЗ.

Площа кар'єру на кінець відробітку - 365,74 га.

Балансові запаси корисної копалини ділянки 4 родовища «Вільне»  – 8101 тис. тон.

Обсяг відпрацювання розкривних порід кар'єра – 173475,285 тис.м3.

Промислові запаси кар’єру – 7186,16 тис. тон.

Проектний період розробки ділянки 4 родовища «Вільне» 25  років.

Запланована наступна потужність кар’єру по видобутку корисній копалині:

- 1 рік - 100 тис.т/рік вогнетривких і тугоплавких глин;

- з 2-го року - 300 тис.т/рік;

- з 6-го по 20-й роки  1500 тис.т/рік;

- з 21-го по 25-й роки - 1386 тис.т/рік.

Роботи на кар`єрі ведуться відкритим способом із застосуванням гірничого обладнання. Виймання пустих порід виконується з розміщенням порід у вироблений простір кар`єру.

Основними об'єктами будівництва і функціонування кар'єру по видобутку вогнетривких глин на ділянці 4 родовища «Вільне» є:

- робоча зона кар'єру з розкривними та видобувними уступами;

- внутрішні відвали розкривних порід;

- майданчик для розміщення об'єктів санітарно-побутового призначення та стоянки техніки;

- об'єкти водовідведення, водовідливу та освітлення кар'єрних вод.

Розробка ділянки 4 родовища «Вільне» згідно з санітарною класифікацією ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування і забудови населених пунктів» віднесена до виробництв по добутку рудних і нерудних копалин, п.2 – виробництва по добутку гірничих порід VI-VII категорій відкритим способом  з санітарно-захисною зоною (СЗЗ) 300м.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

Дотримання екологічних, санітарно-гігієнічних, протипожежних, містобудівельних й територіальних обмежень згідно діючих нормативних документів:

  • по забрудненню атмосферного повітря – значення гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі;
  • по утворенню відходів: мінімізація утворення, облік та утилізація згідно чинного законодавства України;
  • по ґрунту, поверхневих та підземних водах: значення гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин, відсутність інтенсивного прямого впливу, виключення забруднення поверхневих вод;
  • по акустичному впливу: в межах допустимих рівнів шумового навантаження;
  • дотримання меж землевідведення;
  • дотримання меж санітарно-захисних зон;
  • дотримання правил пожежної безпеки.

Щодо технічної альтернативи 1

Аналогічні обраному варіанту планованої діяльності.

Щодо технічної альтернативи 2

Альтернатива не розглядається.

Щодо територіальної альтернативи 1. Щодо територіальної альтернативи 2.

Не розглядаються, планована діяльність територіально прив’язана до меж відведеної ділянки родовища вогнетривких і тугоплавких глин «Вільне». 

 7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

- охорона родовищ корисних копалин від затоплення, обводнення, пожеж та інших факторів, що впливають на якість корисних копалин і промислову цінність родовищ або ускладнюють їх розробку;

- дотримання технологій,  передбачених проектом при розробці кар`єру;

- вжиття заходів для запобігання пилоутворення в літній період року;

- складування знятого родючого шару ґрунту і розкривних порід для використання при відновленні порушених гірничими роботами земель;

- підтримка існуючих та облаштування нових технологічних доріг для транспортування гірської маси;

- вжиття заходів, направлених на запобігання аваріям, обмеження і ліквідація їх наслідків та захист людей і довкілля від їх впливу;

- дотримання встановлених меж СЗЗ.

Щодо технічної альтернативи 1

Аналогічні обраному варіанту планованої діяльності.

Щодо технічної альтернативи 2

Альтернатива не розглядається.

Щодо територіальної альтернативи 1, 2.

Не розглядаються, планована діяльність територіально прив’язана до меж відведеної ділянки родовища вогнетривких і тугоплавких глин «Вільне». 

 8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

Можливі впливи планованої діяльності на довкілля включають:

- клімат і мікроклімат – процес розробки родовища не є діяльністю, що має значні виділення тепла, вологи, газів та речовин, викиди яких можуть вплинути на клімат і мікроклімат в прилеглій місцевості;

- повітряне середовище – викиди від джерел забруднення розповсюджуються на незначну відстань; концентрації забруднюючих речовин на межі санітарно-захисної зони не перевищують встановлених порогових значень, очікуваний вплив характеризується як екологічно допустимий;

- водне середовище – процес розробки родовища не впливатиме на гідрологічний режим підземних вод; хімічне і мікробне забруднення водоносних горизонтів не прогнозується; для освітлення кар'єрних вод передбачені очисні споруди; господарсько-побутові води в гідрографічну мережу не скидаються.

- геологічне середовище – порушення земної поверхні та зміна ландшафту в процесі проведення відкритих гірничих робот. За умови дотримання прийнятих проектних рішень при розробці кар’єру, вплив на геологічне середовище та надра оцінюється як припустимий.

- земельні ресурси – забруднення ґрунтів в процесі ведення робіт не очікується. В ході видобутку сировини заплановане виконання технічного і біологічного етапів рекультивації. Передбачені рішення поводження з відходами відповідають природоохоронному законодавству України, вплив відходів на довкілля припустимий.

- рослинний та тваринний світ – очікується опосередкований вплив в межах затверджених нормативів (незначні шуми, викиди забруднюючих речовин) внаслідок роботи видобувної техніки та технологічного обладнання; вплив на рослинний та тваринний світ під час експлуатації родовища оцінюється як припустимий.

- техногенне середовище – не спричиняє порушення навколишнього техногенного середовища за умов комплексного дотримання правил експлуатації.

Щодо технічної альтернативи 1

Аналогічні обраному варіанту планованої діяльності.

Щодо технічної альтернативи 2

Альтернатива не розглядається.

Щодо територіальної альтернативи 1. Щодо територіальної альтернативи 2.

Не розглядаються, планована діяльність територіально прив’язана до меж відведеної ділянки родовища вогнетривких і тугоплавких глин «Вільне». 

 9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”):

Перша категорія видів планованої діяльності у відповідності з пунктом 15 частини 2 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».  

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав):

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля:

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД, буде виконаний у відповідності із п.2 ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»  2059-VIII від 23 травня 2017 року.

 12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості:

Планована суб’єктом господарювання діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

 - підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

 - проведення громадського обговорення планованої діяльності;

- аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

- надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

- врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

 У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

 Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

 На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля:

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності:

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається

Міністерством екології та природних ресурсів України

 (орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до:

Міністерство екології та природних ресурсів України, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Київ, 03035, Відділ оцінки впливу на довкілля : m.shimkus@menr.gov.ua, (044) 206-31-15, (044) 206-31-64


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано