Шахівська сільська військова адміністрація
Донецька область, Покровський район

Повідомлення про оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки та проекту документу державного планування

Дата: 24.04.2019 11:39
Кількість переглядів: 878

Фото без опису

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки та проекту документу державного планування

Повна назва документа державного планування: Схема санітарного очищення населених пунктів Шахівської сільської об’єднаної територіальної громади Добропільського району (село Шахове, село Володимирівка, село Никанорівка, село Новоторецьке, село Торецьке, село Нове Шахове).

Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування: Шахівська сільська рада.

Передбачувана процедура громадського обговорення:

відповідно до ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»  громадське обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки та Проекту Схеми санітарного очищення населених пунктів Шахівської сільської об’єднаної територіальної громади Добропільського району (село Шахове, село Володимирівка, село Никанорівка, село Новоторецьке, село Торецьке, село Нове Шахове) розпочато з дня їх оприлюднення, а саме 24 квітня 2019 року на сайті Шахівської територіальної громади та триватиме до 09 травня 2019 р.

Відповідно до ст. 12 громадськість в межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (в тому числі в електронному вигляді) зауваження та пропозиції до визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки та проекту документу державного планування.

Ознайомитися з проектом Схеми санітарного очищення та отримати додаткову інформацію можна за адресою: вул. М. Ф. Чернявського, буд. 14, с. Шахове, Добропільський район, Донецька область, 85050 або за тел.: (0627) 79-11-10.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту Схеми санітарного очищення населених пунктів Шахівської сільської об’єднаної територіальної громади Добропільського району (село Шахове, село Володимирівка, село Никанорівка, село Новоторецьке, село Торецьке, село Нове Шахове) подаються до:

Шахівської сільської територіальної громади.

Відповідальна особа: Сільський голова (контактні дані: shahivska.otg@depfin.dn.gov.ua; (0627) 79-11-10).

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів, тобто до 09 травня 2019 року.

Пропозиції та зауваження, подані після встановленого строку,  не розглядаються.

 

ЗАЯВА

 

ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ

СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

Схеми санітарного очищення населених пунктів Шахівської сільської ради (село Шахове, село Володимирівка, село Никанорівка, село Новоторецьке, село Торецьке, село Нове Шахове)

 

 1. ЗАМОВНИК:

Шахівська сільська рада.

 

   1. ВИД ТА ОСНОВНІ ЦІЛІ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ, ЙОГО ЗВ’ЯЗОК З ІНШИМИ ДОКУМЕНТАМИ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ

 

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 1 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», документи державного планування – стратегії, плани, схеми, містобудівна документація, загальнодержавні програми, державні цільові програми та інші програми і програмні документи, включаючи зміни до них, які розробляються та/або підлягають затвердженню органом державної влади, органом місцевого самоврядування.

 

Товариством з обмеженою відповідальністю «ДОНЕЦЬК ЕКОЛОГІЯ ЛТД» на підставі договору з Шахівською сільською радою розроблено Схему санітарного очищення населених пунктів Шахівської сільської ради (село Шахове, село Володимирівка, село Никанорівка, село Новоторецьке, село Торецьке, село Нове Шахове) (дали - Схема).

Схема є проектним документом, який спрямований на вирішення комплексу робіт по організації та впровадженні системи збирання побутових відходів, визначення способів транспортування, видалення, визначення оптимальних послідуючих засобів утилізації, знешкодження, видалення побутових відходів, а також прибирання території населених пунктів.

 

Мета Схеми – проведення аналізу існуючого стану санітарного очищення населених пунктів Шахівської сільської об’єднаної територіальної громади Добропільського району (село Шахове, село Володимирівка, село Никанорівка, село Новоторецьке, село Торецьке, село Нове Шахове); проведення аналізу утворення побутових відходів та визначення обсягів їх утворення; визначення черговості здійснення заходів та обсягів робіт з санітарного очищення; розробка пропозицій та техніко-економічних обґрунтувань систем і методів збирання, зберігання, перевезення, оброблення (перероблення), утилізації, видалення, знешкодження і захоронення побутових відходів; створення умов, що сприятимуть забезпеченню повного збирання, сортування, перевезення, утилізації, знешкодження та захоронення побутових відходів і обмеження їх шкідливого впливу на навколишнє природне середовище та здоров'я людей на території Шахівської сільської об’єднаної територіальної громади Добропільського району.

Схема розробляється на розрахунковий період 25 років з визначенням першочергових (5 років) та довгострокових заходів. Завдання Схеми полягають                     у виборі найбільш ефективних в санітарному і технічному відношеннях заходів щодо збирання, видалення та знешкодження твердих і рідких побутових відходів, використання сучасних методів прибирання території, раціонального розміщення об’єктів санітарної очистки та прибирання.

Схема орієнтована на «Програму  поводження з відходами в Донецькій області на 2016 - 2020 роки», яка затверджена розпорядженням голови Донецької ОДА від 22.09.2016 р. № 836.

 

Схему розроблено з урахуванням основних законодавчих актів, що діють                у сфері охорони навколишнього природного середовища та поводження                              з відходами в Україні:

  1. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища».
  2. Закон України «Про відходи».
  3. Закон України «Про оцінку впливу на довкілля».
  4. Закон України «Про благоустрій населених пунктів».
  5. Закон  України  «Про  забезпечення  санітарного  та  епідеміологічного благополуччя населення».

         6. Закон України «Про охорону земель».

 

7. «Державні санітарні норми та правил утримання територій населених місць», затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України № 145                     від 17.03.2011.

 

8. «Правила надання послуг з вивезення побутових відходів», затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 № 1070.

 

9. «Програма поводження з відходами в Донецькій області на 2016 - 2020 роки», яка затверджена розпорядженням голови Донецької облдержадміністрації № 836 від 22.09.2016р.

 

10. «Методика роздільного збирання побутових відходів» затверджена наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України від 01.08.2011 №133.

 

11. «Методичні рекомендації з організації збирання, перевезення, перероблення та утилізації побутових відходів», затверджені наказом Міністерства з питань ЖКГ України від 07.06.2010 №176.

12. Стратегія розвитку Донецької області на період до 2020 року.

13. Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року.

14. Національної стратегії управління відходами в Україні на період до 2030 року.

 

3) ТЕ, ЯКОЮ МІРОЮ ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ ВИЗНАЧАЄ УМОВИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ АБО ОБ’ЄКТІВ, ЩОДО ЯКИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ ПЕРЕДБАЧЕНО ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ          ТОМУ ЧИСЛІ                ЩОДО          ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РОЗМІРУ, ПОТУЖНОСТІ АБО РОЗМІЩЕННЯ РЕСУРСІВ);

 

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

 

Відповідно до статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» до другої категорій видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, включено:

 • Утилізація, видалення, знешкодження, захоронення побутових відходів (п. 11).

 

 

 1. ЙМОВІРНІ НАСЛІДКИ:

а) для довкілля:

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації

Схеми, зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля:

 

 • атмосферне повітря;
 • поверхневі води;
 • на земельні ресурси.

 

Наразі немає експертних відомостей щодо впливу рівня санітарного очищення населеного пункту на стан здоров’я населення.

Фізичні, хімічні чи біологічні характеристики забруднюючих речовин створюють чи можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища та здоров'я людини та вимагають спеціальних методів і засобів їх зниження.

 

Забезпечення зниження навантаження на довкілля, зумовленого викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, планується шляхом виконання конкретних технічних заходів зі збору, видаленню, обробці, знешкодженню, утилізації, захоронення побутових відходів, а також використання сучасних методів прибирання території населених пунктів.

 

б) для територій з природоохоронним статусом: Території та об'єкти природно-заповідного фонду відсутні.

 

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

 

Транскордонний вплив відсутній.

 

5)   ВИПРАВДАНІ АЛЬТЕРНАТИВИ, ЯКІ НЕОБХІДНО РОЗГЛЯНУТИ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЯКЩО ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ НЕ БУДЕ ЗАТВЕРДЖЕНО;

 

Санітарне очищення територій населених місць - комплекс планувальних, організаційних, санітарно-технічних та господарських заходів щодо збирання, зберігання, перевезення, оброблення (перероблення), утилізації, видалення, знешкодження і захоронення побутових відходів, включаючи небезпечні відходи у їх складі, що утворилися в населених місцях, а також прибирання об'єктів благоустрою з метою запобігання шкідливому впливу факторів середовища життєдіяльності на життя і здоров'я людини та майбутніх поколінь.

 

Найсприятливішим варіантом буде затвердження запропонованої Схеми.

Проте в процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки буде розглянуто наступну альтернативу:

Альтернатива 1:

«Нульовий сценарій» - тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації                    у випадку незатвердження зазначеного документа державного планування;

Оцінка ефективності вказаного альтернативного варіанту буде відображена у Звіті про стратегічну екологічну оцінку.

 

 1. ДОСЛІДЖЕННЯ,  ЯКІ  НЕОБХІДНО  ПРОВЕСТИ,  МЕТОДИ  І

 

КРИТЕРІЇ, ЩО ВИКОРИСТОВУВАТИМУТЬСЯ ПІД ЧАС СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ;

 

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.

 

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись наступні методи, зокрема буде здійснено:

 

- збір та аналіз інформації про поточний стан складових довкілля, включаючи значення ключових екологічних показників;

 

- проведення аналізу слабких та сильних сторін проекту Схеми з точки зору екологічної ситуації;

 

- проведення оцінки впливу Схеми на складові довкілля та на стан здоров’я й добробут населення.

 

 1. ЗАХОДИ, ЯКІ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ РОЗГЛЯНУТИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ, ЗМЕНШЕННЯ ТА ПОМ’ЯКШЕННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ;

 

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами.

 

Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища при розміщенні, проектуванні, будівництві, введенні в експлуатацію, експлуатації, консервації, споруд та інших об’єктів.

 

Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:

 

а) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

 

б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

 

в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;

 

г) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення;

д) збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;

 

е) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб.

 

Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на здоров'я населення При здійсненні планованої діяльності у відповідності до вимог статті 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» будуть розглядатися:

 

 • відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, інші заходи з утримання територій населених місць відповідно до встановлених санітарних норм;
 • заходи з вивезення , перероблення та захоронення побутових відходів;
 • розрахунки об’ємів утворення побутових відходів;

 

 • визначення транспортної схеми перевезення побутових відходів та потребі у спеціально обладнаних транспортних засобах кожного типу;

 

 • сортування, перероблення, утилізація, знешкодження та захоронення побутових відходів;

 

 • заходи з прибирання об’єктів благоустрою;
 • заходи поводження з безпритульними тваринами.

 

  1. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ ЗВІТУ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ;

 

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Пропонується така структура Звіту із СЕО:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією);

3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

 

 

  1. ОРГАН, ДО ЯКОГО ПОДАЮТЬСЯ ЗАУВАЖЕННЯ I ПРОПОЗИЦІЇ, ТА СТРОКИ ЇХ ПОДАННЯ.

 

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту Схеми подаються до: Шахівської сільської територіальної громади.

Відповідальна особа: Сільський голова (контактні дані: shahivska.otg@depfin.dn.gov.ua; (0627) 79-11-10).

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів, тобто до 09 травня 2019 року.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано