Шахівська сільська військова адміністрація
Донецька область, Покровський район

Статут

Дата: 15.08.2019 09:09
Кількість переглядів: 695

 Погоджено :                                                                           Затверджено :       

                                                                                                 Рішення сесії

В. О голови                                                                             Шахівської сільської ради

Шахівської сільської ради

                                                                                                    Від 10.10.2018р

------------------Л.Ю.Омельченко                                               № 7-364

                          2018р                                                               

 

 

 

 

 

 

                                         Статут

 

                Комунальної  організації

 

   Заклад дошкільної  освіти ясла – садок

 

 

                             « Тополька»

 

 

                      Шахівської  сільської ради

                      Добропільського району

 

                           Донецької області

 

                             ( нова редакція)

 

 

 

 

 

 

 

                                                   С. Шахове

                                                       2018р.

                                                           

                                                          2018р

                                       

                                      1.Загальні положення

 

1.1.Комунальна організація « Заклад дошкільної освіти ясла –садок                        « Тополька»   Шахівської сільської ради Добропільського району, Донецької області ,  створений на підставі рішення сесії Шахівської сільської ради від 28.03.2017р 7-19/2

1.2 Скорочена назва  установи: ЗДО  ясла –садок « Тополька» Шахівської сільської ради Добропільського району, Донецької області

 

1.3. Юридична адреса  закладу дошкільної освіти: 85050 Донецька  область, Добропільський район, село Шахове, , вулиця Миру 10, код ЄДРПОУ 37802720

 

 

 

Фінансування дошкільного закладу, його матеріально- технічне забезпечення, будівництво і ремонт приміщення, їх господарство, обслуговування, харчування, медичне обслуговування дітей здійснюється за рахунок місцевого бюджету.

 

1.4. Заклад дошкільної освіти в своїй діяльності керується Конституцією України ( 25496-ВР), Законом України « про освіту»(1060-12), « Про дошкільну освіту» ( 2628-14), положенням про дошкільний навчальний заклад України( далі- положення затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003р. № 305), іншими нормативно- правовими актами, власним статутом.

 

1.5. Заклад дошкільної освіти підпорядковується Шахівській сільській раді, має печатку, ідентифікаційний номер.

 

1.6. Головною метою ЗДО є забезпечення реалізації права громадян на  здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді , догляді та оздоровленні дітей, створення умов для фізичного, розумового і духовного розвитку.

1.7. Діяльність ЗДО направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти, збереження та зміцнення фізичного і психічного здоровя дітей, формування їх особистості. Розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

 

1.8.ЗДО самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетентності, передбаченої чинним законодавством, Положенням 9 305-2003-п) та даним статутом.

 

                                                                                                           

1. 9.ЗДО  несе відповідальність перед собою, суспльством і державою за- реалізацію головних завдань освіти , визначених Законом України « про дошкільну освіту « ( 2628-14)

- забезпечення рівня дошкільної освіти у межах  державних вимог і змісту, рівня і обсягу;

- дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально- технічної бази.

1.10. Взаємовідносини між дошкільним закладом з юридичними і фізичними особам визначаються угодами, що укладені між ними.

 

 

                                2.Комплектування дошкільного закладу.

 

2.1 Заклад розрахований на 42 місця.

2.2 Групи комплектуються за різновіковими ознаками.

2.3 У закладі дошкільної освіти функціонують 2 і групи загального розвитку і 1-а логопедична група компенсуючого типу.

2.4. заклад дошкільної освіти з денним перебуванням дітей.

2.5. Наповнюваність логопедичної групи компенсую чого типу становить 12 чоловік ст..14 Закону України « Про дошкільну освіту» ст. 14 Засновник може встановлювати меншу наповнюваність груп дітьми у закладах дошкільної освіти. У закладах дошкільної освіти, розташованих у селах, кількість дітей у групах визначаеться засновником( власником) залежно від демографічної ситуації.

 

2.6. Для зарахування дитини у  заклад дошкільної освіти необхідно пред’явити:

Медичну довідку про стан здоровя дитини,

Медичну довідку про епідеміологічне оточення,

Свідоцтво про народження дитини,

Заява від батьків або осіб, які їх замінюють.

2.7. За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі державної форми власності у разі її хвороби, карантину, санаторні лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також літній та оздоровчий період.(75) днів.

2.8. Відрахування дітей із закладу дошкільної освіти може здійснитись за бажанням батьків або осіб, які їх займають, на підставі медичного висновку про стан здоровя, що виключає можливість її подальшого перебування  в закладі дошкільної освіти та у разі несплати без поважних причин батьками п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              лати за харчування дитини протягом двох місяців.

 

 

 

 

 

 

                           ІІІ.     Режим роботи дошкільного закладу.

 

 1. Дошкільний заклад працює за п?ятиденним робочим тижнем, протягом 12 годин. Вихідні дні: субота, неділя, святкові, тощо.
 2. Щоденний графік роботи дошкільного закладу: з 7,00 до  19.00 годин.

 

ІV. Організація освітнього процесу у дошкільному закладі.

 

 1. Навчальний рік у закладі дошкільної освіти починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.
 2.  Освітній процес у закладі дошкільної освіти здійснюється відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти. Зміна змісту і обсягу Базового компоненту дошкільної освіти не допускається.
 3. При організації освітнього процесу, за рішенням педагогічної ради, заклад дошкільної освіти може використовувати програми та навчально-методичне забезпечення, що затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.
 4. Освітній заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.
 5. План роботи закладу схвалюється педагогічною радою, затверджується керівником і погоджується з районним відділом освіти.

          План роботи на оздоровчий період погоджується територіальною                            санітарно-епідеміологічною службою.

 1. У закладі дошкільної освіти визначена українська мова навчання і виховання дітей.
 2. Освітній процес у дошкільному закладі здійснюється за програмами затвердженими МНОУ .
 3. З метою поліпшення якості освітнього процесу та уточнення, розширення, поглиблення змісту дошкільної освіти, в тому числі при наданні додаткових освітніх послуг, у роботі з дітьми, заклад дошкільної освіти може використовувати парціальні програми, схвалені комісією з дошкільної педагогіки та психології науково – методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.
 4. Дошкільний заклад організує освітній процес за такими пріоритетними напрямками, як розвиток математичних здібностей.
 5. Додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом, вводяться в закладі дошкільної освіти лише за згодою батьків дитини або осіб, які їх заміняють, за рахунок коштів батьків або осіб, які їх заміняють, фізичних та юридичних осіб на основі угоди між батьками або особами, які їх заміняють, та дошкільним навчальним закладом у межах граничне допустимого навантаження дитини.

 

V. Організація харчування дітей у закладі дошкільної освіти.

 

 1. Порядок забезпечення продуктами харчування здійснюється відповідно до «Інструкції організації харчування дітей в ДНЗ» затверджено МОНО, МОЗО від 17.04.06 №298/227.
 2. У дошкільному закладі встановлено: 3-х разове харчування, під час оздоровчого періоду добавляється другий сніданок.
 3. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацію страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання дотримання реалізації продуктів покладається на медичну сестру та керівника дошкільного закладу.
 4. Батьки або особи, які їх замінюють вносять плату за харчування у розмірі, що не перевищує 40 відсотків від вартості харчування на день.
 5. Батьки або особи, які їх замінюють, звільняються від сплати за харчування дитини у порядку, визначеному діючими нормативно-правовими актами.

 

. Медичне обслуговування дітей у дошкільному закладі.

 

 1. Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюється органом охорони здоров?я на безоплатній основі відповідно до Постанови Кабінету освіти України від 14.06.2002р №826 «Про порядок медобслуговування дітей в ЗДО «Тополька».
 2. Медична сестра здійснює профілактичні заходи, в тому числі:

          проведення обов?язкових медичних оглядів, контроль за станом               здоров?я, фізичним розвитком дітей, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.

 1. Дошкільний заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів за участю районних вузьких спеціалістів.

 

VІІ.  Учасники навчально-виховного процесу

 

 1. Учасниками освітнього процесу у дошкільному закладі є: діти дошкільного віку, керівник, педагогічні працівники, медичні працівники, помічники вихователів , батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.
 2. За успіхи у роботі встановлюються такі форми матеріального та морального заохочення: премії, оздоровчий посібник в розмірі посадового окладу та надбавка за вислугу років.
 3. Права дитини у сфері дошкільної освіти:
 • безпечні та нешкідливі для здоров?я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;
 • захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров?ю, моральному та духовному розвитку;
 • захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров?ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;
 • здоровий спосіб життя.
 1. Права батьків або осіб, які їх замінюють:
 • обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу; звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;
 • брати участь в покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;
 • відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;
 • захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.

Батьки або особи, які їх замінюють, зобов?язані:

 • своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі у встановленому порядку;
 • своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;
 • слідкувати за станом здоров?я дитини;
 • інші права, що не суперечать законодавству України.
 1. На посаду педагогічного працівника дошкільного закладу приймається особа, яка має відповідну педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов?язки.
 2. Трудові відносини регулюються законодавством України  «Про працю», Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.
 3. Педагогічні працівники мають право:
 • на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;
 • брати участь у роботі органів самоврядування закладу;
 • на підвищення кваліфікації, участь у методичних об?єднаннях, нарадах тощо;
 • проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;
 • вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;
 • на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;
 • об?єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об?єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;
 • на захист професійної честі та власної гідності;
 • інші права , що не суперечать законодавству України.
 1. Педагогічні працівники зобов?язані:
 • виконувати статут, правила внутрішнього трудового розпорядку, умови контракту чи трудового договору;
 • дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;
 • забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров?ю, а також від фізичного та психологічного насильства;
 • брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов?язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;
 • виконувати накази та розпорядження керівництва;
 • інші обов?язки, що не суперечать законодавству України.
 1. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до дошкільного закладу завідуючим.
 2. Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров?я дитини згідно із законодавством.
 3. Працівники дошкільного закладу у відповідності до статті 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» проходять періодичні безоплатні медичні огляди 2 рази на рік.

« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано