Шахівська сільська військова адміністрація
Донецька область, Покровський район

Українська мова

Дата: 18.03.2020 12:38
Кількість переглядів: 27392

БЕЗСПОЛУЧНИКОВЕ СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ: СМИСЛОВІ ВІДНОШЕННЯ МІЖ ЙОГО ЧАСТИНАМИ

Мета: поглибити  знання  учнів  про безсполучникове складне речення; ознайомити з основними ознаками, смисловими відношеннями між частинами безсполучникових складних речень; розвити вміння знаходити ці синтаксичні конструкції у висловлюваннях.

Ключові слова: складне речення, безсполучникове,  смислові відношення.

І. Питання для вхідного  контролю.

1. Якими видами зв’язку можуть бути з’єднані частини складного речення?

А) сполучниковим;

Б) безсполучниковим.

 

2. Визначте  речення з безсполучниковим  зв’язком :

А) На гнізда повернулися лелеки, птахів зігріла рідна сторона.

Б) Весна зупинилась над кручею, і плачуть останні сніги.

 

3. Основним засобом зв’язку в безсполучниковому реченні є:

А)  інтонація;

Б)  розділові знаки.

 

ІІ. Навчальний матеріал.

Які речення називаються складними?

Які типи складних речень ви знаєте?

http://zw.ciit.zp.ua/zwimg/e/e2/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F._%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0._%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B0._%D0%A1%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%BE._16.06.15.jpg            

Безсполучниковим  (рос. бессоюзным)  складним реченням називається таке речення, частини якого об'єднані в одне змістове й синтаксичне ціле без сполучників чи сполучних  слів, за допомогою інтонації.  

http://notatka.at.ua/_pu/22/26093565.jpgВизорилось небо, поля потонули в імлі, у синіх смереках .Схема речення:  [ ], [ ]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За характером смислові відношення між частинами бСР поділяються на дві основні групи:

  • речення з однорідними частинами, які є синтаксично рівноправними. Ці речення співвідносні зі складносурядними реченнями.

 Піднімаються грози на тлі вечорів, у тих грозах серця позливались громами.

  •  речення з неоднорідними частинами, одна з яких залежить від іншої. Ці речення співвідносні зі складнопідрядними реченнями

 Мабуть, у кожного так буває: [як?] часто у місті село мені сниться.

Речення кожної групи виражають певні смислові відношення. 

Смислові відношення між частинами безсполучникового складного  речення

http://www.online-hw.com/upload/admin/ua/1/bsr.jpg

 

 

 

 

 

 

 

1. Одночасність дій, процесів або станів

Світило сонце, парува-

ла земля (Петро Панч)

[ ], [ ].

одночасність

2. Послідовність дій,

процесів або станів

Лягло сонце за горою,

зірки засіяли (Т. Шевченко)

[ ], [ ].

послідовність

3. Причинові відношення

Пора до двору: сходять

місяць і зоря (Нар.

творчість)

[ ]: [причина].

4. Пояснювальні відношення

Щастя не кінь: прямої дороги не визнає (Нар.

творчість)

[ ]: [пояснення].

5. Умовні відношення

Згаєш хвилину — втратиш годину (Нар. творчість)

[умова] — [ ].

6. Часові відношення

Прийшов березень — минули й турботи (Нар. творчість)

[час] — [ ].

7. Наслідкові відношення

Весною сій — восени збереш (Нар. творчість)

[ ] — [наслідок].

8. Відношення зіставлення або протиставлення

Усе минеться — одна праця залишиться (Нар. творчість).

[ ], [ ].

зіставлення

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Нерідко безсполучниковим зв'язком об'єднуються кілька простих речень, між якими можуть існувати різні відношення.

 НАПРИКЛАД: Учора тут ще  басувало літо, тепер  дивися: молода  зима! (М. Вінграновський). Схема речення:  [ ], [ ]: [ ]. 

 

 

В українській мові , як і в російській, частини безсполучникових складних речень можуть вимовлятися з інтонацією переліку, пояснення і зіставлення.http://osvitavukrajini.ucoz.ua/_pu/0/19040925.jpg

Безсполучникові та сполучникові складні речення можуть бути синонімічними.

ПОРІВНЯЙТЕ: 

 

 

Безсполучникові речення 
1. Дихає вітер, линуть пахощі . 
      2.  Ідеш удвох  -  дорога коротша. 
3. Знаю: весна буде рання. 
4. Зрадів ліс: почався дощ. 


Сполучникові речення 
1. Дихає вітер, і линуть пахощі . 
 2. Коли ідеш удвох, то дорога коротша. 
3. Знаю, що весна буде рання. 
4. Зрадів ліс, бо почався дощ.

 

Складні безсполучникові речення використовуються для вираження яскравих контрастів, узагальнень, висновків, логічної послідовності, надання висловлюванню динамічності . Ці речення емоційніші, інтонаційно багатші, ніж складносурядні й складнопідрядні . Тому вони частіше вживаються в розмовному, художньому та публіцистичному стилях, ніж у науковому й діловому. 

 

Тема. Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні

Шановний дев’ятикласнику!

Запрошую тебе продовжити мандрівку стежками  безсполучникового складного речення. Опрацювавши тему «Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні», ти навчишся правильно ставити розділові знаки між частинами  безсполучникового складного речення і обґрунтовувати їх;знаходити і виправляти пунктуаційні помилки на вивчені теми.

Ключові поняття теми:

* Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні;

*кома, крапка з комою;

*тире;

*двокрапка.

Пригадай, яке речення називається складним безсполучниковим?

Безсполучниковим називається речення, в якому складові частини зв’язані в єдине ціле без допомоги сполучників і сполучних слів. Наприклад: Степ підбігав до кручі і спинився — далі бігти нема куди: внизу, до самого обрію, зеленіло і мінилося море.

У безсполучниковому складному реченні між його частинами ставляться такі розділові знаки: кома, крапка з комою, двокрапка, тире.

I.   Кома й крапка з комою в  безсполучниковому складному реченні

Кома ставиться, якщо складові частин безсполучникового речення виражають послідовність чи одночасність подій. Наприклад: Весна ледачого не любить, вона проворного голубить.

Крапка з комою ставиться в тому випадку, коли окремі частини безсполучникового речення не мають тісного зв’язку у змісті або якщо в середині частин є свої розділові знаки. Наприклад:  Ніч прозора, безшумна, тепла; ніби оксамитом огортає людину м’яке степове повітря.

 

Зверни увагу!

Кому або крапку з комою між частинами  безсполучникового складного речення ставимо тоді, коли ці частини можна з’єднати сполучником і, а отже, з них можна утворити складносурядне речення.

II.   Двокрапка в  безсполучниковому складному реченні

Двокрапка ставиться, якщо:

              Умови вживання

                   Приклади

друга частина складного речення розкриває, пояснює або доповнює зміст першої частини (між частинами речення можна поставити слова а саме, що; і побачив; і почув, що)

 Знаю: з попелу сходять квіти.               Вірю: з каменю б’є джерело.

 

друга частина містить причину того, про що йдеться в першій частині речення (між ними можна вставити сполучник бо, тому що ).

Говори, говори, моя мила: твоя мова — співучий струмок.

 

III.   Тире в  безсполучниковому складному реченні

Тире ставиться між частинами безсполучникового речення, якщо:

            Умови вживання

                      Приклади

зміст частини складного речення протиставляється або зіставляється, порівнюється (можна підставити а, але)

Мало прожити життя — треба життя зрозуміть.

відбувається швидка зміна подій ( їх можна з’єднати сполучником і)

Виглянуло сонце — озеро вмить проясніло, радісно посміхнулось до неба.

друга частина речення виражає наслідок, несподіваний результат, висновок з того, про що говорилося в першій частині речення

На годину спізнишся — за рік не доженеш.

 

у першій частині вказується на умову або час за яких відбувається дія в другій частині ( їх можна з’єднати сполучниками коли, якщо, хоч)

Защебече соловейко в лузі на калині — заспіває козаченько, ходя по долині.

зміст частини складного речення порівнюється (можна підставити мов)

Гляне холодною водою обіллє.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=Av-062N5Sgs&feature=emb_logo

Зверни увагу!

Щоб правильно ставити розділові знаки між частинами  безсполучникового складного речення, треба правильно визначати смислові відношення між ними.

Для виявлення смислових відношень між частинами  безсполучникового складного речення можна застосовувати прийом підстановки сполучників. Цей прийом показує зв’язок безсполучникового  речення з відповідним сполучниковим, підказує інтонування всієї структури, допомагає вибрати розділовий знак.

Будь уважним при вивченні теоретичного матеріалу – і успіх тобі гарантовано!

 

Тема: Синоніміка складних речень без сполучників, із сполучниками і простих.

Безсполучникові речення з окресленими змістовими відношеннями легко перебудовуються в сполучникові, тому можна говорити про синонімічні конструкції безсполучникових та деяких типів сполучникових сурядних і підрядних речень. Щоправда, введення сполучників суттєво конкретизує змістові відношення, впливає на структуру синтаксичних конструкцій: «Колишеться на срібних павутинках липень: бджоли зависають на братчиках, на білих кашках, позумкуючи, гойдаються, як дзвіночки, (а) золотистокрильці злітають над різнотрав'ям, громадяться в зграйки, плавають над рожевим квітом, (і) дурманять голову запахи свіжої отави...» (В.Качкан) — безсполучникове речення з єднально-перелічувальною інтонацією при перебудові набуває протиставних і пояснювальних відношень. (Коли) любиш — скажи, (а) не любиш — (то) мовчи. У багатьох безсполучникових реченнях синтаксичні відношення не відповідають тим, що виражаються сполучниками сурядності й підрядності. Такі конструкції не можна перебудовувати, вони не мають паралельних синонімічних сполучникових речень: «Голосами, небесами напилися далі, Десь копита одзвеніли, одгули печалі, Тільки хмари, тільки небо та віків відлуння, Тільки тирси золотої тихе дивоструння» (С.Тельнюк); «З полтавської Богданівки, з біленької селянської хати, рушила у світи творчість народної художниці Катерини Білокур, пішла до людей її малярська поезія, сповнена якоїсь майже магічної сили, майже фантастичної краси» (О.Гончар).

 Залежно від змістових відношень між частинами безсполучникового складного речення, характерної інтонації та синонімії з сурядними й підрядними сполучниковими реченнями виділяють речення з однотипними і різнотипними частинами. У свою чергу, однотипні речення можуть мати відкриту та закриту структуру і передавати відтінки єднальні, перелічувальні, зіставні, протиставні. Різнотипні речення мають тільки закриту структуру і виражають умовні, часові, допустові, причинові, наслідкові, пояснювальні, з'ясувальні відношення.

Однотипні речення характеризуються однорідністю, рівноправністю частин, вимовляються з паузами між компонентами складного речення, змістові відношення в них близькі до сурядних. Серед однотипних речень виділяються єднальні, перелічувальні та зіставно-протиставні.

Наприклад:

Надворі вже стемніло, десь далеко на небі засяяла перша зірка.

      Надворі вже стемніло, і десь далеко на небі засяяла перша зірка.

Стоїш високо — не будь гордим, стоїш низько — не гнися.

      Стоїш високо – не будь гордим, а стоїш низько – не гнися.

Безсполучникові складні речення з різнотипними частинами, в яких одна частина залежить від іншої за семантикою та інтонацією, мають закриту структуру. Різноманітні синтаксичні відношення виражаються в них ритмомелодикою, певним порядком розміщення частин, лексичним складом компонентів. Співвідносні з ними сполучникові підрядні речення мають різноманітніші відтінки відношень, але й безсполучникові складні речення виявляють великі можливості для вираження відношень підрядності.

Наприклад:

Народжувалася дитина — йшли з хлібом…

     Коли народжувалась дитина, йшли з хлібом…

Глибше орати — більше хліба мати.

     Якщо більше орати, то більше хліба мати.

Я знаю: кожній дитині потрібна ласкава увага батьків.

    Я знаю, що кожній дитині потрібна ласкава увага батьків.

Також складні безсполучникові речення можуть бути синонімічними з простими реченнями.

Наприклад:

Пройшов дощ —яскраво зазеленіла озимина.

             Після дощу яскраво зазеленіла озимина.

Опрацюйте теоретичний  матеріал стр. 136 – 153

 

Відео за посиланнями :

https://www.youtube.com/watch?v=hINKHMwoCJs


https://www.youtube.com/watch?v=b9d8ri8vmF4

https://www.youtube.com/watch?v=-YQ6PPgKaKQ


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано