Шахівська сільська військова адміністрація
Донецька область, Покровський район

Українська мова

Дата: 23.03.2020 12:59
Кількість переглядів: 524

Опрацюйте теоретичний  матеріал стр. 122 – 123 , стр. 127 – 128, стр. 132 – 134, стр. 138 – 139,стр. 144, стр. 147 – 148,  стр. 152 – 153,  стр. 156 – 157.

Вик.  завдання  стр. 125 – 126, стр. 129 – 130, стр. 135 – 136, стр. 140 – 143, стр. 145 – 146, стр. 148 – 150, стр. 154 – 155, стр. 158– 159.

 

СТИСЛИЙ ОГЛЯД ОСНОВНИХ ЗМІН У НОВІЙ РЕДАКЦІЇ 

«УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОПИСУ» (2019)

 

Зміни можна умовно поділити на дві великі групи: 

  1. власне зміни у написанні слів (без варіантів) і 
  2. варіантні доповнення до чинної норми.

 

1. БЕЗ ВАРІАНТІВ

проєкт, проєкція 

(так само як ін’єкція, траєкторія, об’єкт та інші слова з латинським коренем -ject-)

 

плеєр (play+er), конвеєр (convey+er), феєрверк, Соєр, Хаям, Феєрбах,

«Звук [j] звичайно передаємо відповідно до вимови іншомовного слова буквою й, а в складі звукосполучень [je], [ji], [ju], [ja] буквами є, ї, ю, я: бу?єр, конве?єр, пле?єр, фла?єр, лоя?льний, парано?я, плея?да, роя?ль, саквоя?ж, секво?я, фая?нс, феєрве?рк, ін’є?кція, проє?кт, проє?кція, суб’є?кт, траєкторія, фоє?, є?ті, Го?я, Саво?я, Феєрба?х, Ма?єр, Кає?нна, Іса?я, Йога?нн, Рамбує?, Со?єр, Хая?м, Хеєрда?л, Юно?на, Їтс».

 

Дікенс, Те?керей, Бе?кі (без подвоєння приголосних -кк-)

«Буквосполучення ck, що в англійській, німецькій, шведській та деяких інших мовах передає звук [k], відтворюємо українською буквою к: Ді?кенс, Ді?кінсон, Дже?ксон, Те?керей, Бе?кі, Бу?кінгем, Бі?смарк, Брю? кнер, Бро?кес, Лама?рк, Што?кманн, Стокго?льм, Ру?дбек,

Ше?рлок».

 

НАПИСАННЯ РАЗОМ: мінісукня, віцепрезидент, ексміністр, вебсайт

«Р а з о м пишемо:

……………………..

слова з першим іншомовним компонентом, що визначає кількісний (вищий від звичайного, дуже високий або слабкий, швидкий і т.ін.) вияв чого-небудь: архі-, архи-, бліц-, гіпер-, екстра-, макро-, максі-, міді-, мікро-, міні-, мульти-, нано-, полі-, преміум-, супер-, топ-, ультра-, флеш-: архіскладнúй, гіпермáркет, екстраклáс, макроеконóміка, мікрохвúлі, мультимільйонéр, преміумкла?с, супермáркет, топмéнеджер, топмодéль, ультрамóдний, флешінтерв’ю.

………………………….

г) слова з першим іншомовним компонентом анти-, контр-, віце-, екс-, лейб-, обер-, штабс-, унтер-: антивíрус, контрудáр,

віцепрем’є?р, віцекóнсул, ексчемпіо?н, ексмінíстр, експрезидéнт, лейбгвардíєць, лейбме?дик, оберма?йстер, оберофіцéр, оберлейтенáнт, оберпрокурóр, штабскапіта?н, унтерофіце?р, але за традицією контрадмірáл».

 

пів хвилини, пів яблука, пів Києва (пишемо нарізно без дефіса) але одним словом як цілісне поняття півострів, півзахисник, півмісяць

 

«Невідмінюваний числівник пів зі значенням “половина” з наступним іменником — загальною та власною назвою у формі родового відмінка однини пишемо окремо: пів áркуша, пів годúни, пів відрá, пів мíста, пів огіркá, пів óстрова, пів я?блука, пів я?щика, пів я?ми, пів Єврóпи, пів

Кúєва, пів Украї?ни. Якщо ж пів з наступним іменником у формі називного відмінка становить єдине поняття і не виражає значення половини, то їх пишемо разом: півáркуш, пíвдень, півзáхист, півкóло, півкýля, півмі?сяць, півóберт, півовáл, півострів».

РОСІЙСЬКІ ПРІЗВИЩА рос. Донской → Донський, рос. Трубецкой → Трубецький виняток Лев Толстой

 «Прикметникові закінчення російських прізвищ передаються так:

……………… Закінчення -ой передаємо через -ий: Донськúй,

Крутúй, Луговськúй, Полевúй, Соловйо?в-Сєдúй, Боси?й, Трубецькúй, але Толстóй.

 

 

ЗМІНИ В ОКРЕМИХ СЛОВАХ

священник (як письменник)

«Подвоєння приголосних як наслідок їх збігу. 1. Подвоєння букв на позначення приголосних маємо, якщо збігаються однакові приголосні:

…………………………………….

в) кореня або основи на -н- (-нь-) і суфіксів -н-(ий) -н-(ій), -ник, -ниц-(я): день — де?нний, зако?н — зако?нний, кінь — кі?нний, осінь — осі?нній, туман – туманний; башта?нник, годи?нник, письме?нник, свяще?нник; віко?нниця, Ві?нниця; дві букви н зберігаємо й перед суфіксом -ість в іменниках та прислівниках, утворених від прикметників із двома н: зако?нний — зако?нність — зако?нно, тума?нний — тума?нність — туманно».

 

Святвечір

«Р а з о м пишемо:

а) складноскорочені слова (мішані та складові абревіатури) й похідні від них: адмінресýрс, ….. Міносві?ти, …………. профспі?лка, Святвéчір,

……».

 

ВЕЛИКА БУКВА

Назви товарних знаків, марок виробів

 

Автомобілі марки «Жигулі» вироблялися з 1970 по 2014 рік. З малої букви, якщо вживається як загальна назва, наприклад: Він приїхав на старих обшарпаних «жигулях» (… на новому блискучому

«фольксвагені»).

 

2. ВАРІАНТИ

(допускається правописна варіантність)

СЛОВА ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ

Вергілій і Верґілій, Гео?рг і Ґео?рґ, Гулліве?р і Ґулліве?р

«У прізвищах та іменах людей допускається передавання звука [g] двома способами: шляхом адаптації до звукового ладу української мови — буквою г (Вергі?лій, Гарсі?я, Ге?гель, Гео?рг, Ге?те, Грегуа?р, Гулліве?р) і шляхом імітації іншомовного [g] — буквою ґ (Верґі?лій,

Ґарсі?я, Ге?ґель, Ґео?рґ, Ґе?те, Ґреґуа?р, Ґулліве?р і т. ін.).».

аудієнція і авдієнція, лауреат і лавреат (пор. лавр), аудиторія і авдиторія 

«У словах, що походять із давньогрецької й латинської мов, буквосполучення au звичайно передається через ав: автенти?чний, автобіогра?фія, автомобі?ль, а?втор, авторите?т, автохто?н, ла?вра, Авро?ра, Маврита?нія, Павло?. У запозиченнях із давньогрецької мови, що мають стійку традицію передавання буквосполучення au шляхом транслітерації як ау, допускаються орфографічні варіанти: аудіє?нція і авдіє?нція, аудито?рія і авдито?рія, лауреа?т і лавреа?т, па?уза і па?вза, фа?уна і фа?вна.».

кафедра і катедра, ефір і етер, міф і міт, Борисфен і Бористен

«Буквосполучення th у словах грецького походження передаємо звичайно буквою т: антоло?гія, антрополо?гія, апте?ка, а?стма, бібліоте?ка, католи?цький, теа?тр, тео?рія, ортодо?кс, ортопе?дія, Амальте?я, Промете?й, Те?кля, Таї?сія, Теодо?р. У словах, узвичаєних в українській мові з ф, допускається орфографічна варіантність на зразок: ана?фема і ана?тема, дифіра?мб і дитира?мб, ефі?р і ете?р, ка?федра і кате?дра, логари?фм і логари?тм, міф, міфоло?гія і міт, мітоло?гія, Агата?нгел і Агафа?нгел, Афі?ни і Ате?ни, Борисфе?н і Бористе?н, Демосфе?н і Демосте?н, Ма?рфа і Ма?рта, Фесса?лія і Тесса?лія та ін.».

 

УКРАЇНСЬКІ Й ДАВНО ЗАСВОЄНІ СЛОВА

і?рій і и?рій, і?род і и?род

На початку слова звичайно пишемо і …. 

Деякі слова мають варіанти з голосним и: і?рій і и?рій, і?род і и?род (‘дуже жорстока людина’).

 

ВАРІАНТНІ ФОРМИ РОДОВОГО ВІДМІНКА

ра?дості й ра?дости, любо?ві й любо?ви, Білору?си й Білору?си 

«Іменники на -ть після приголосного, а також слова кров, любо?в, о?сінь, сіль, Русь, Білору?сь у родовому відмінку однини можуть набувати як

 

 

варіант закінчення -и: гі?дности, незале?жности, ра?дости, сме?рти,

че?сти, хоро?брости; кро?ви, любо?ви, о?сени, со?ли, Ру?си?, Білору?си». 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

Відео за посиланнями :

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано