Шахівська сільська військова адміністрація
Донецька область, Покровський район

Українська мова

Дата: 15.05.2020 11:52
Кількість переглядів: 1994

Опрацювати ∫∫ 53-60

Виконати вправи 4,5 (с.193),2 (с.195), 3 (с.202)

 

Контрольна робота (річна)

У завданнях 1 – 12 виберіть одну правильну відповідь.

 1. Продовжте твердження: «Лінгвістика – це наука, що…»

А вивчає лексичний склад конкретної мови;

Б вивчає сукупність усіх засобів письма конкретної мови;

В розглядає систему частин мови;

Г займається дослідженням усього різноманіття мов і розглядає їх не окремо, а в сукупності.

 1. Укажіть, що називають полемікою:

А стан суперечки, диспут під час обговорення або вирішення проблеми;

Б форма колективного обговорення, мета якого – виявити істину або знайти правильний розв’язок порушеного питання через висловлення власних міркувань та зіставлення поглядів опонентів на проблему;

В чітко структурований і спеціально організований публічний обмін думками між двома сторонами з актуальної теми;

Г різновид усного спілкування.

 1. Укажіть, що називають дискусією:

А стан суперечки, диспут під час обговорення або вирішення проблеми;

Б форма колективного обговорення, мета якого – виявити істину або знайти правильний розв’язок порушеного питання через висловлення власних міркувань та зіставлення поглядів опонентів на проблему;

В чітко структурований і спеціально організований публічний обмін думками між двома сторонами з актуальної теми;

Г різновид усного спілкування.

 1. Визначте всі можливі словосполучення поданого речення Добре тоді відпочив у садибі вранці та ввечері Іванко:

А добре відпочив, у садибі відпочив, відпочив Іванко, добре у садибі, добре вранці, тоді відпочив, добре ввечері;

Б у садибі відпочив, вранці та ввечері, добре відпочив, відпочив у садибі, добре вранці, відпочив тоді;

В добре відпочив, відпочив Іванко, відпочив у садибі, відпочив вранці, тоді відпочив, добре ввечері, добре вранці;

Г добре відпочив, відпочив у садибі, відпочив вранці, відпочив ввечері, тоді відпочив, добре у садибі, добре ввечері, добре вранці, тоді у садибі.

 1. Оберіть рядок, у якому всі словосполучення поєднані зв’язком керування:

А зрубане дерево, прибігли здалеку, несподіваний лист;

Б солов’їна мова, рубати ліс, марно сподіватися;

В любити палко, ледь чутний, прощальні листи;

Г зграя птахів, шум акації, хвилювати серце.

 1. Оберіть рядок, у якому правильно визначено граматичну основу Жити – це не значить тільки брати…:

А підмет – брати, присудок – жити;

Б підмет – жити, присудок – це не значить брати;

В підмет – жити, присудок – брати;

Г підмет – жити, присудок – це значить тільки.

 1. Оберіть речення, у якому прикладку НЕ ТРЕБА писати через дефіс (окремі розділові знаки пропущені):

А Слово зозуля ніжно-зелене, мов пух на вербі.

Б Лікую рани словом деревієм, безсмертним подорожником листом.

В Поети браття, пасинки епохи, у нас душа болить за рідний край.

Г Осінь тихенько на землю спускається, крилами хмарами небо вкриває.

 1. Визначте складнопідрядне речення з підрядним означальним:

А Де діти перестають любити і поважати батьків, там кінець усьому.

Б Поле вступило у тінь, бо наплинули з обрію хмари.

В Угорі озвалися ті журавлі, які взяли літо на крила і летіли з ним у далекий вирій.

Г Куди кінь з копитом, туди і жаба з хвостом.

 1. Укажіть речення, у якому правильно розставлено розділові знаки при прямій мові:

А «Не вчіть яблуню родити яблука», – писав великий Сковорода, – «Краще відженіть від неї свиней».

Б Ти все просиш – «Поясни таємницю весни…».

В Я кричала, надриваючись: «Мамо!» – на зелену упавши траву…

Г «Вузька, важка до добра дорога». – Се сказано десь у Письмі Святому. 

 1.  Оберіть речення, у якому правильно розставлено розділові знаки:

А Була б я зіронькою в небі: не знала б ні туги, ні жалю.

Б Вже соковито не шумить трава, вона лягла зів’ялою під ноги.

В Веселому меншому братові хотілося говорити; старший знехотя кидав по кілька слів.

Г І не треба долі дорікати – всіх не може обігріть вона.

 1.  Укажіть рядок, у якому в усіх словах наголос падає на перший склад:

А небо, десять, фартух, графіка;

Б майже, зошит, кладка, п’ятниця;

В мова, око, липкий, радість;

Г подруга, дочка, решето, спина.

 1.  Позначте рядок, у якому всі слова (словосполучення) написано правильно:

А на світанку, кінець кінцем, все-таки, як-от;

Б вінниччина, студентство, рік-у-рік, тихо-тихо;

В пестливий, Чумацький шлях, Академія Наук, рутв’яний;

Г повік віки, на пам’ять, мільйонний, де-небудь.

У завданнях 13 – 17 установіть відповідності.

 1. Установіть відповідності між видами присудка та реченнями:

Види присудка

Речення

1

простий дієслівний присудок

Сумління – найкращий порадник.

2

складений іменний присудок

Снаряди почали падати в річку.

3

складений дієслівний присудок

Із-за обрію накочувалися хмари.

4

присудка немає

Осінь. Вітер. Шелест листя.

 

 

Д

Виконувати завдання.

 1.  Установіть відповідності між видами складного речення та прикладами:

Види речень

Приклади

1

складносурядне

Дихнув вітерець, і ожив стародавній той город…

2

складнопідрядне

Б

Тяжко було дивитися на спустошене, витолочене, покручене вітром і негодою привілля.

3

складне безсполучникове

У темряві далеко десь гукали люди, жалібно гавкали пси, і шуміла й лящала негода.

4

складне речення із сурядним і безсполучниковим зв’язком

Коли зникає народна мова, – народу немає більше!

 

 

Сонце заходить, гори чорніють, пташечка тихне, поле німіє...

 1.  Установіть відповідності між групами слів за значенням та прикладами:

Групи слів за значенням

Приклади

1

синоніми

корч – корч, мила – мила

2

антоніми

абонент – абонемент, контакт – контракт

3

омоніми

весело – сумно, рідний – чужий

4

пароніми

базікати, цвенькати, говорити

 

 

Д

путня, раятися, бесаги, когут

 1.  Установіть відповідності між родами іменників та прикладами:

Роди іменників

Приклади

1

чоловічий

нероба, забіяка, незграба, ледащо

2

жіночий

торнадо, Сочі, резюме, Онтаріо

3

середній

Нікарагуа, мадам, Міссурі, ваніль

4

спільний

Китай, манжет, Балі, синтез

 

 

Д

папороть, Огайо, Керч, зануда

 1.  Установіть відповідності між орфограмами та прикладами:

Орфограми

Приклади

1

написання разом

казна/де, хтозна/коли, будь/де, хто

/небудь

2

написання через дефіс

мазь, в’язь, доповідь, тінь

3

подвоєння приголосних в орудному відмінку

В

повін.., нен..чин, повертают..ся, молодіст..

4

вживання апострофа

ні/кому, де/що, ні/який, який/сь

 

 

Лук..ян, п..ятачок, дерев..яний, м..ята, зв..язок, об.. їзд

У завданнях 18 – 24 виберіть дві правильні відповіді.

 1. Оберіть речення з поширеним звертанням (розділові знаки пропущено):

А Поклін тобі моя зів’яла квітко моя розкішна невідступна мріє.

Б Діду чом дятел шишки їсть?

В Гей писарю неси мою печатку.

Г Я не тебе люблю о ні моя хистка лілеє.

 1.  Укажіть односкладні означено-особові речення:

А Криши, ламай, трощи стереотипи!

Б Відібрали в мене шаблю і пістолі.

В Зупинки. Перон. Гучномовці.

Г Цілую всі ліси.

 1.   Укажіть односкладні неозначено-особові речення:

А Учителя і дерево пізнають із  плодів.

Б Учора ділянку зорали, засіяли добрим зерном.

В Погуляю понад морем та розкажу своє горе…

Г Посій в пору, будеш мати зерна гору.

 1.  Визначте складні безсполучникові речення, між частинами яких потрібно поставити тире (розділові знаки пропущено):

А Ще сніг кругом ще голі віти в дуба ще не курличуть в небі журавлі.

Б Йому здалося він зроду не чув такого свіжого гучного голосу.

В Защебетав соловейко пішла луна гаєм.

Г На годину спізнишся за рік не наздоженеш.

 1.  Укажіть рядки, у яких записано тільки фразеологізми:

А викидати коника, частувати березовою кашею, крапля в морі, летіти на крилах;

Б курям на сміх, легка сумка, легка рука, кров обізвалася;

В летіти на крилах, чути крила за плечима, погладити котика, коти шкребуть на серці;

Г топтати в болото, накрити мокрим рядном, як сніг на голову, точити ляси.

 1.  Визначте речення, у яких допущено орфографічну помилку:

А Для дурнів закон неписаний.

Б Ледареві норма не вказана.

В В темно-синій далині – не згасаючі вогні.

Г Ще ніким не спіймані у світі українські сизі солов’ї.

 1.  Укажіть речення, у яких виділені сполуки треба писати окремо:

А Як/би ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя.

Б Що/б не трапилося, а віри не втрачай.

В Що/б вода не принесла, вона ж колись і забере.

Г Як/би я тепер хотіла у човенце сісти.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано