Шахівська сільська військова адміністрація
Донецька область, Покровський район

Українська література

Дата: 15.05.2020 11:55
Кількість переглядів: 5613

Укр. літ

Опрацювати у підручнику с. 209-222. Виконати завдання 5 на с.221-222, вивчити напам'ять 1 вірш Л. Костенко

або уривок з роману «Маруся Чурай» (його межі: «Ця дівчина не просто так, Маруся… Вона пісні ці залишає нам»).

Прочитати «Маруся Чурай»

     Контрольна робота    «Творчість поетів-шістдесятників»

Завдання 1-10 оцінюються по 0,5 б.

  1. Кого Олесь Гончар назвав «витязем молодої української поезії»? Наведіть приклади його творів

а) В.Симоненка    б)Л.Костенко    в) В.Стуса    г) Д.Павличка      д) М.Вінграновський

 

2. Хто з письменників зображений на фото?

 

https://naurok-test.nyc3.digitaloceanspaces.com/uploads/test/297384/30907/908426_1580409465.jpg

А) В.Стус  б)  В.Симоненко  в)  М.Вінграновський   г)  І.Драч   д)  Д. Павличко

 

3. Хто з поетів-шістдесятників здобув славу неперевершеного поета-пісняра?Наведіть приклади його пісень.

а)  В.Стус   б) М.Вінграновський   в)  Л.Костенко   г)  Д.Павличко   д)  І.Драч

 

4. У назві збірки В.Стуса «Веселий цвинтар» використано

а) метонімію  б)  персоніфікацію   в)  синекдоху   г)  оксиморон   д)   алітерацію

 

5. Назвіть режисерів – шістдесятників:

а) Василь Симоненко, Дмитро Павличко

 б) Іван Миколайчук, Богдан Ступка

в) Лесь Танюк, Микола Вінграновський

 г) Алла Горська, Опанас Заливаха.

 

6. Яка з наведених ознак не відображає світоглядних засад «шістдесятників»?

а) активний патріотизм (любов до Батьківщини й рідного народу, форму­вання національної свідомості);

б)  гуманізм і антропоцентризм (культ людської особистості як центру Все­світу);

в)моралізм та естетичний максималізм (культ моральності як абсолютного мірила людських вчинків);

 г)активне впровадження підсвідомого, інтуїтивного сприйняття дійсності (сновидіння, хворобливі галюцинації, світ таємних інстинктів, невиразні мрії, примхливі асоціації тощо).

7. Дмитро Павличко переймається проблемами рідної мови в усіх названих поезіях, окрім:

 

а) «Якби я втратив очі, Україно»;                 

 

б) «Ти зрікся мови рідної»; 

 

в) «О рідне слово, хто без тебе я?»;            

 

г) «Дзвенить у зорях небо чисте...».

 

8. В алегоричних образах соняшника і сонця в  «Баладі про соняшник» представлено:

 

а) «материкових» українців і емігрантів     б) Україну і українців    в) поета і поезію       г) реальне і фантастичнее     д) матір і дитину

 

9. Укажіть назву книжки, за яку Ліна Костенко була удостоєна премії Франческо Петрарки у 1994 р

 

а)«Вибране». б) «Інкрустації   в)  «Неповторність»;                         г) «Сад нетанучих скульптур»;      

         

10. Установіть назву поезії Л. Костенко за поданим фрагментом:

 

Людині бійся душу ошукать,

Бо в цьому схибиш - то уже навіки 

 

а) «Пастораль XX сторіччя»;             

 

б) «Тут обелісків ціла рота»;             

 

в) «Життя іде і все без коректур»; 

 

г) «Світлий сонет»; 

 

 

 

11.   Установіть відповідність (2 б.)

 

Назва твору

  1. «Де зараз ви, кати мого народу  »
  2. «Балада про соняшник»
  3. «Задивляюсь у твої зіниці»
  4. «Сеньйорито акаціє, добрий вечір…»

 

Уривок твору

А         Народ мій є! Народ мій завжди буде!

            Ніхто не перекреслить мій народ!

 

Б          Хай мовчать Америки й Росії,

            Коли я з тобою говорю.

 

В         Ми – це народу одвічне лоно,

            Ми – океанна вселюдська сім’я.

Г          але осінь зійшла по плечі,

            Осінь, ви і осінній час…

Д         І застиг він на роки і на століття

            В золотому німому захопленні…

 

 

 

  1. Установіть відповідність (2 б.)

 

     Автор                                                          Назва твору

1. Л. Костенко                            А «Балада про вузлики»

2. М. Вінграновський                Б «Сеньйорито акаціє, добрий вечір»

3. І. Драч                                   В «Я стужився, мила, за тобою»

4. Д. Павличко                           Г «Хай буде легко. Дотиком пера»

 

13.      Напишіть твір – мініатюру на одну з тем (3 б.)

* «Д. Павличко – це мислитель,достойний продовжувач І. Франка, каменяр нової доби» ( О. Гончар );

* Інтелектуальність лірики Л. Костенко».

 

 

  • Доведіть або спростуйте тезу:

«Можна все на світі вибирати, сину, вибрати не можна тільки Батьківщину» (В.Симоненко) 

 

 

 

 

 

 

 

7 клас Укр. мова

Опрацювати «Сполучник», «Частка»,  «Вигук »

Контрольна робота Службові частини мови. Вигук. 7 клас

 1. Прийменник ужито в кожному сполученні слів рядка:

а) викопали навкруги фортеці, знайшов у портфелі, дощ і сніг;

 б) лунає навкруги, грався з ними, чуйний і уважний;

 в) вітер з півночі, помилився через неуважність, бачив коло лісу.

2. У якому рядку всі прийменники пишуться через дефіс?
А) Із/за, з/під, з/попід, з/поміж, з/посеред.
Б) З/поза, з/за, в/наслідок, по/при, не/зважаючи на.
В) За/для, за/ради, по/серед, по/руч, в/наслідок.
Г) Незалежно/ від, згідно/з, під/час, відповідно/до, з/понад.

3. Сполучник з’єднує частини складного речення у варіанті:

 а) Вечір гаптував небеса і золотом, і сріблом, і янтарем.

б) Не тільки мотузок, а й терпець рветься.

 в) Дзвони грають, бо моя воскресає душа.

4. Укажіть речення, у якому сполучник служить для поєднання однорідних членів:

А Довкола будиночків цвів бузок, і на білі стіни падала тінь від листя (П. Панч).

Б Сонця ще не було видно, хоч далекі шпилі вже рожевіли (М. Коцюбинський).

В Ліс шумів над ним тужливо, і плакав, і ревів (І. Франко).

Г Розчинилися двері, і через поріг переступила з повним відром Галя (А. Шиян).

5. У якому рядку всі сполучники складні?
А) Щоб, немов, ніж, якби, раз.
Б) Якщо, теж, також, бо, немовби.
В) Мовбито, немовбито, начеб, проте, нібито.
Г) Начебто, цебто, щоб, буцімто, але

6. Тільки частки записано в рядку:

а) навіть, нехай, немов, попід;

 б) майже, не, невже, лише;

в) посеред, а, хай, ні.

7.   Укажіть рядок, у якому всі слова з не пишемо разом.

А Не/легко, не/абияк, не/наче, не/щастя.

Б Не/ по-людськи, не/впинно, не/абищо, не/голосно, а тихо.

В Не/хтувати, не/щастить, не/чути, не/ставити.

Г Не/вишиті рушники, не/розмальована мною листівка, не/допоміг.

8. Зніміть риску, запишіть правильно:

із/за, з/поміж, за/для, з/посеред, з/метою, в/продовж, по/біля.

9. Записати в два стовпчики сурядні та підрядні сполучники: що, аби, як, ніби, та, а, і, або, якщо, щоб, але, чи, хоч, коли, проте, ані.

10.   Укажіть рядок, у якому всі вигуки пишемо через дефіс.

А Ай/ай/ай! Ку/ку! Їй/Богу!     Б Ха/ха/ха! Го/ді! Ов/ва!

В Їй/бо! А/гов! Ге/й!                Г Їй/право! Тьох! Ну/ну

11. Установіть відповідність між виділеними слова і частинами мови.

1 Прийменник

А Дзвенять гаї, мов арфи, а день біжить, сміється

2 Сполучник

Б Нехай не знає втоми та рука, що добре зерно в добру землю сіє.

3 Частка

В Ох, яка буря знялася на морі.

4 Вигук

Г Стрункі сосни велично впираються вершина ми в небо.

 

 

Укр.літ.

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА.

ТВОРЧІСТЬ В. СИМОНЕНКА, М. ПАВЛЕНКО, Л. ПОНОМАРЕНКО. 7 КЛАС.

 

1 варіант

 

 1 рівень (тести) (0,5б.)

1.У вірші В. Симоненка «Лебеді материнства» якими очима заглядає в шибку казка?

А) синіми;     Б) зеленими;   В)  карими;   Г) сивими .

 

2.  Заклик «мріяти й шукати, доки жити» звучить у   вірші В.  Симоненка:

А)  «Лебеді материнства»;  Б)  «Гей, нові Колумби  й  Магеллани»;

В)  «Перехожий»;   Г)  «Ти знаєш, що ти   — людина?»

 

3. До чого закликає В. Симоненко в поезії  «Ти знаєш, що ти   — людина?»

А) жити й кохати;  Б) працювати й творити;  В) мріяти й фантазувати.

 

4. У якій поезії В. Симоненка ліричного героя у важку хвилину підтримають рідні верби і тополі?

А)  «Гей, нові Колумби й  Магеллани»;   Б) «Лебеді материнства»;

В)  «Перехожий»;   Г)  «Ти знаєш, що ти   — людина?»

 

5. Як ставилися вдови до полонених німців? (Новела «Гер переможений»)

 А)із співчуттям;  Б) зі зневагою;  В) із ненавистю;  Г) із байдужістю.

 

6. Як поховали Фрідріха?

А) скромно;    Б) не по-людськи ;    В) із почестями.

 

7. Що було в отворі на місці цеглини?

А) хустина;   Б) рукавиця;  В) стрічка;  Г) іграшка.

 

8. Основні події повісті М. Павленко «Русалонька із 7-В…» відбуваються:

 А) у місті Вишнопіль;  Б) у місті Києві;  В) у селі Половинчик;  Г) у Миргороді.

 

9. Кому з роду Кулаківських допомагає Софійка?

А) Васюні ;   Б) Фролу;   В); Якову;   Г) Вадимові.

 

10. Про що попереджає М. Павленко, зобразивши рід Кулаківських?

А) треба боятися привидів;  

Б) не можна забувати про сімейні реліквії;            

В) не робити тяжких гріхів, щоб нащадки через них не страждали.

 

 2 рівень (2б.)

1.     Чи правильно вели себе діти з полоненими в новелі Л. Пономаренко «Гер переможений»? Аргументуйте відповідь.

2.     Як ви розумієте вислів із поезії В. Симоненка «Гей, нові Колумби й  Магеллани» : «Шкварити байдужість на вогні!» ? 

 

3 рівень

Напишіть міні-твір на тему: «Можна все на світі вибирати, сину, вибрати не можна тільки Батьківщину».(3 б.)

 

 

                                            2 варіант

 

1 рівень (тести) (0,5б.)

1.     Хто назвав В. Симоненка «лицарем на білому коні» в українській літературі?

А) М. Рильський;     Б) П. Тичина;        В) О. Гончар;   Г) В. Сосюра.

 

2.     Що сиплють ночі в лимани в поезії В. Симоненка «Лебеді материнства»?

А) рожеве пір’я;   Б) зорі сургучеві;     В) золоте сяйво.

 

3.     Яким словом В. Симоненко підкреслює неповторність кожної людини в поезії «Ти знаєш, що ти   — людина?»?

А) інша;   Б) особлива;   В) єдина;   Г) чарівна.

 

4.     Що пропонує відкривати в «океані рідного народу» (поезія «Гей, нові Колумби  й  Магеллани») В. Симоненко?

А) нові землі;  Б) духовні острови;     В) великі таланти;  Г) дорогі скарби.

 

5.     З якими почуттями зводили квартал полонені німці в новелі   Л. Пономаренко «Гер переможений»?

А) з любов’ю і розпачем;   Б) зі страхом і байдужістю;      В) із ненавистю й злістю.

 

6.     Які прикраси виготовляв Фрідріх із цегли?

А) намисто й підвіски;  Б) сонця і квіти;  В) кубики й кульки.

 

7.     Що стало символом пам’яті про полоненого німця після його смерті?

А) квітка нагідки;  Б) цвіт вишні;     В) гілка бузку;   Г) гроно винограду.

 

8.     Який предмет символізував успіх і щасливе майбутнє родини Ягід?  

А) сережки;   Б) підвіска;   В) коралі;   Г) браслет.

 

9.     Хто з роду Кулаківських накликав прокляття на нащадків?

А) Яків;       Б) Фрол;       В) Васюня;    Г) Гордій.

 

10.     Врятування якої героїні стало запорукою спасіння роду Кулаківських?

А) Катерини;   Б) Франі;    В) Горпини;    Г) Клави.

 

2 рівень (2 б.)

1.     Які почуття викликає у вас полонений німець Фрідріх? Аргументуйте відповідь.

2.     Чи погоджуєтеся ви зі словами В. Симоненка, що необхідно «мріяти й шукати, доки жити»? (Поезія «Гей, нові Колумби  й  Магеллани»)

 

3 рівень (3 б.)

Напишіть міні-твір на тему: «Україно! Доки жити буду, доти відкриватиму тебе».

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано