A A A K K K
для людей із порушенням зору
Шахівська сільська військова адміністрація
Донецька область, Покровський район

Звіт директора за 2019 - 2020 рік

Дата: 24.06.2020 21:17
Кількість переглядів: 738

ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
 ЯСЛА-САДОК  «БЕРІЗКА»
ШАХІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

ЗВІТ
ДИРЕКТОРА
ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
ЯСЛА-САДКА  «БЕРІЗКА»
ШАХІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
ЗА 2019-2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
БАТИГ ГАННИ АНАТОЛІЇВНИ


С. НИКАНОРІВКА
    Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178 , зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».

Мета :
Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності директора.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління закладом дошкільної освіти.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління закладом дошкільної освіти.

     Головною метою закладу дошкільної освіти є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.
    Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні; створення передумов для впровадження    Базового компоненту дошкільної освіти та програми виховання і навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина», якою педагогічний колектив користувався під час навчального року, програмою для дітей 5 року життя «Впевнений старт», авторською програмою «Природи лагідна краса».
   Заклад дошкільної освіти ясла - садок «Берізка»  здійснює свою діяльність відповідно до Закону України „Про дошкільну освіту”, Статуту дошкільного закладу.
 
Загальна характеристика
Комунальний заклад (установа, організація) заклад дошкільної освіти ясла-садок «Берізка» Шахівської сільської ради має у складі  1 різновікову групу загального розвитку, в якій забезпечується розвиток та виховання дітей відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти з урахуванням фізичного та психічного розвитку дітей від 1,5 до 6 (7) років.
    Засновником і власником ЗДО є Шахівська сільська рада. Статут закладу дошкільної освіти (ясла-садка)  «Берізка» затверджено рішенням виконавчого комітету Шахівської сільської  ради від 12.04.2018 р  № VII-30/22. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи № 458320, серія АБ, ідентифікаційний код юридичної особи 36831352, дата державної реєстрації 02.08.2012
    Юридична адреса закладу дошкільної освіти: 85030, Донецька область, Добропільський район, с. Никанорівка, вул. Миру, 1.
    Виробничі, трудові та соціально-економічні відносини у колективі закладу регулює колективний договір на 2020-2024 роки (реєстраційний номер 02-56/1 від 14 лютого 2020 року), укладений на основі чинного законодавства України та на основі узгоджених інтересів працюючих і уповноваженого власником органу – адміністрації ЗДО я/с «Берізка».
Заклад дошкільної освіти ясла - садок «Берізка» має 1 різновікову групу з максимальною наповнюваністю на 30 місць. У 2019-2020 навчальному році заклад відвідувало в середньому 10 дітей (4 дівчинки та 6 хлопчиків); функціонувала група з 10,5 годинним режимом роботи.                                      Мова освітньо-виховного процесу -  українська.
Освітньо-виховний напрямок навчального закладу – 
еколого-валеологічний.
    Матеріально-технічний стан будівлі, спортивного та ігрового майданчиків, групового приміщення задовільний.
         В закладі дошкільної освіти встановлено 5-ти денний робочий тиждень, 10,5 годинний робочий день.
     Відповідно до Положення «Про дошкільний навчальний заклад», затвердженого Кабінетом Міністрів України від 12.03.2003 №305,  навчальний рік  розпочинається з 1-го вересня і закінчується 31-м травням.  
       З 01 червня по 31 серпня триває літній оздоровчий період, під час якого освітня робота формується відповідно до інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України. У період канікул з дітьми проводиться фізкультурно – оздоровча і художньо – естетична робота.      
 

Кадрове забезпечення
    Код
рядка    Облікова кількість штатних працівників, осіб    Кількість посад, од
        усього    з них     за штатним розписом    фактично зайнятих
            жінки    особи у віці    особи, які мають освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень)        
                до 35 років    60 років і старше    молодший бакалавр, молодший спеціаліст    бакалавр, спеціаліст, магістр        
А    Б    1    2    3    4    5    6    7    8
Усього    3000    5    5    1    0    1    1    5.3    5.05
у тому числі 
педагогічний персонал    3100    2    2    1    0    1    1    2.4    2.15
з них
директори    3110    1    1    1    0    0    1        
вихователі    3120    1    1    0    0    1    0        
вихователі-методисти    3130    0    0    0    0    0    0        
практичні психологи    3140    0    0    0    0    0    0        
соціальні педагоги    3150    0    0    0    0    0    0        
асистенти вихователів
в інклюзивних групах    3155    0    0    0    0    0    0        
інший педагогічний 
персонал    3160    0    0    0    0    0    0        
технічний персонал    3200    3    3    0    0    0    0    2.9    2.9
Із рядка 3100 – жінки    3300        1    1

Вільні вакансії: музичний керівник – 0,25.
Якісний склад педагогічних кадрів ЗДО я/с «Берізка»
№ з/п    Прізвище, ім’я  по батькові працівника    Дата народження    Посада    Освіта : навчальний заклад, рік закінчення    Стаж пед.роботи на 01.09. 2019    Кваліфікац  категорія
1    Батиг Ганна Анатоліївна
     26.07.1990    Директор    Донбаський державний педагогічний університет, 2013 р., 
вчитель інформатики, технології та комп'ютерної графіки    5 р.   8 міс.    Спеціаліст
2    Вєрцанова Анжела Олександрівна
     21.06.1977    Вихователь    Донецький індустріально-педагогічний технікум, 1997 р,
майстер виробничого навчання    21 р.    9 міс.    молодший спеціаліст

Освіта педагогів станом на 01.09.2020 р. :
Освіта    Кількість    %
Навчальні заклади І – ІІ рівнів акридитації    1    50 %
Навчальні заклади ІІІ – ІV рівнів акредитації    1    50%

За результатами атестації в 2019– 2020 навчальному році  вихователь Вєрцанова Анжела Олександрівна відповідає займаній посаді та 10 розряду штатного розпису.
 
№     
Вид діяльності    Планова кільк. педагогів    Фактична
кільк.
педагогів     
%
1.    Курси підвищення кваліфікації    2    2    100
2.    Атестація    1    1    100
3.    Самоосвіта    2    2    100
4.    Участь у роботі творчої групи    2    2    100
5.    Участь у підготовці та проведенні методичних заходів    2    2    100
Першочерговим завданням колективу ЗДО я/с  «Берізка»» є розвиток, збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дошкільників, забезпечення  підготовки дітей до самостійності. 
 
Робота з дітьми
Зарахування дітей до ЗДО здійснюється на підставі заяв батьків, або осіб, що їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини, ксерокопії свідоцтва про народження дитини та ІНН дитини.
На даний час черга до закладу відсутня.
    У відповідності до нової редакції освітньої програми «Дитина», згідно з Законом України від 5 вересня 2017 року «Про реформу освіти України» основні напрямки роботи з дітьми направлені на формування національно-патріотичної свідомості, збагачення знань дітей про довкілля та людину, формування життєвої компетентності.

Орієнтовний розподіл занять на тиждень 
в різновіковій групі ЗДО я/с «Берізка» 
Понеділок    Вівторок    Середа    Четвер    П’ятниця
1. Екологічне виховання (комбіновано з фізичним вихованням)

2. Грамота    1. Мовлення дитини

2. Математична скринька

    1. Грамота


2.Фізичне виховання (комбіновано з музичним вихованням)    1. Художня література 

2.Образотворче мистецтво    1. Валеологічне виховання

2. Фізичне виховання (комбіновано з музичним вихованням)
ЗДО  «Берізка» працював за Базовим компонентом дошкільної освіти та Програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина», використовував авторську програму М. Ефименка «Театр фізичного розвитку», програму «Впевнений старт» для дітей 5-ти річного віку, авторську програму з еколого-валеологічного виховання дошкільників «Природи лагідна краса». 
Для перевірки якісної реалізації завдань Базового компонента дошкільної освіти та Програми виховання і навчання дітей дошківльного віку від 2 до 7 років «Дитина» були проведенні такі тематичні вивчення: 
­    «Формування національно – патріотичної свідомості у дітей дошкільного віку» (листопад 2019);
­    «Організація еколого – валеологічного розвитку дітей дошкільного віку» (Лютий 2020);
­    «Фізична, психічна та соціальна готовність дітей до школи» (травень 2020 у онлайн - режимі).
У 2019-2020 навчальному році заклад приймав участь в наступних заходах:
1.    Співочому конкурсі «Дивосвіт» -  отримали диплом в номінації «Глядацькі симпатії».
Інші заплановані заходи проведено не було у зв’язку із карантином щодо попередження поширення коронавірусу.
    Педагогічний колектив закладу дошкільної освіти працював над реалізацією поставлених завдань:
1. Формування еколого – валеологічної компетентності дошкільників.
    2. Продовження роботу щодо формування національно-патріотичного виховання  дошкільників. 
3. Оптимізація ефективної організації фізкультурно-оздоровчої роботи та формування ціннісного ставлення до зміцнення фізичного і психічного здоров’я у дошкільників.

Охоплення виховання дітей 5 – річного віку
     На виконання Закону України „Про дошкільну освіту”, листа МОН України від 18.12.2000 року „Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку», Інструктивно-методичного листа МОН України від 04.10.2007 року „Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні заклади”, „Про здійснення соціально-педагогічного патронату” від 17.12.2008 № 19-811 протягом року здійснювався педагогічний патронат над дітьми 4-5 років, які проживають в мікрорайоні дитячого садка, але не відвідують його. З боку керівника ЗДО здійснюється систематичний контроль за організацією даної роботи. Діти 5-го віку мікрорайону 100% охоплені різними формами здобуття дошкільної освіти.
     На даний час всі потреби щодо влаштування  дітей 5-ти річного віку в ЗДО задоволені. 

Розвивальне середовище та освітній процес
    Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.
      Для занять дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення:
- спортивна зала;
- харчоблок, пральня;
- різновікова  група;
- прогулянкові майданчики;
- спортивний майданчик.
     Для всебічного розвитку дітей дошкільного віку у закладі оформлено різноманітні, естетичні, з цікавим наповненням тематичні осередки, які призначені для закріплення, розширення та здобуття інформації різного спрямування. Постійно діючі куточки: еколого – валеологічний, куточок усамітнення, образотворчого мистецтва, музичний, спортивний, ігровий, живий, логіко – математичний, сенсорний, куточок безпеки та ПДР, батьківський. Змінні куточки формуються зі змінами пір року або за потребою для ретельнішого виконання програми розвитку дітей та перспективного плану вихователя.
Заклад на протязі року був повністю забезпечений канцелярським, дидактичним, музичним та ігровим приладдям.
Розвиток та виховання дітей раннього, дошкільного віку здійснювались відповідно до завдань Базового компоненту дошкільної освіти. Організація життєдіяльності дітей організовувалась на засадах сучасних досягнень психолого-педагогічної науки. Під час організації життєдіяльності дітей у дошкільному закладі використовувались такі основні форми організації дітей: спеціально організована навчальна діяльність (заняття), ігри, самостійна діяльність дітей (художня, рухова, мовленнєва, ігрова, трудова, дослідницька та інші), індивідуальна робота, спостереження, екскурсії, свята та розваги, гуртки тощо.
Особливої уваги надавали таким формам організації життєдіяльності дошкільника, як його самостійна діяльність та індивідуальна робота. 
Самостійна діяльність дітей організовувалася в усіх вікових підгрупах щодня в першій та другій половині дня. Протягом дня поєднувались різні за змістовою направленістю її види (художня, рухова, мовленнєва, трудова, дослідницька та ін.) та поступово залучалися до участі в них всі діти даної групи.
Образотворча діяльність проводилася на основі методики Л. Шульга, де діти зображають навколишнє тільки після емоційних зустрічей з ним у процесі спостереження, розгляду картин, слухання музики, читання, розповідання.
Робота по еколого – валеологічному вихованню проводилася щодня за авторською програмою «Природи лагідна краса», пронизувала всю діяльність вихователя протягом планового дня. В 2019-2020 навчальному році особлива увага приділялася вихованню екологічного етикету, надання знань про сортування сміття тощо.
Завдяки великій та різоманітній матеріальній базі, діти протягом року могли виготовляти поробки та малюнки з фетру, фоамірану, металізованого та гофрованого картону. Використовувалися нетрадиційні техніки та матеріали для малювання.
Робота з виховання національно – патріотичної свідомості опиралася на ознайомлення з основами народознавства і була невід’ємною частиною щоденної роботи.
Через карантинні заходи, спрямовані на усунення поширення коронавірусу з березня місяця 2020 року вихователь ЗДО працювала з дітьми та їх батьками в онлайн – режимі через соціальну мережу Facebook, а також проводила індивідуальні бесіди та опитування у телефонному режимі.
          
 

Фізкультурно – оздоровча робота
     Фізкультурно-оздоровча робота проводилася в спортивній залі, проте перевага надавалася заняттям на свіжому повітрі, по погоді. За планом проводилися прогулянки – 2 рази на день, екскурсії, пішоходні переходи – щоп’ятниці. Щодня велася робота щодо загартовування організмів дітей. На жаль, через відсутність медичного працівника, перелік таких заходів є обмеженим. До нього входили: повітряні та сонячні ванни, обтирання вологим рушником, миття рук в прохолодній воді, босоходіння, вітамінізація харчування соками, свіжими фруктами, овочами, цибулею та часником, контраст температур в групових приміщеннях, самомассаж, гімнастики для очей, пальців рук, ходіння по массажній доріжці.
Захворюваність дітей дошкільного віку, що відвідують заклад збільшилася у порівнянні з минулим роком на 4,3%. Даний покажчик, пов’язаний з різким спалахом ГРВІ, поодинокими випадками захворювання грипом наприкінці лютого місяця 2020 року. В даний час на лікарняному знаходилося 10 дітей з 10, а також 4 працівника з 5. В цей час заклад було закрито на карантин.
Велика увага педагогічними працівниками в онлайн-роботі приділялася поширенню інформації щодо заходів по боротьбі з поширенням інфекції коронавірусу, особистій гігієні.

Організація харчування
 
       Організація харчування дітей в ЗДО я/с  «Берізка» здійснюється у відповідності до Закону України «Про дошкільну освіту», чинного Статуту закладу та з урахуванням Постанови Кабміну України «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», за № 1591 від 22.11.2004р., Наказу МОЗ і МОН України за № 242/329 від 01.06.2005р. «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах». 
Протягом року велика увага приділялась процесу організації харчування в дошкільному закладі, а саме:
-    відпрацюванню режиму й графіка харчування дітей; 
-    прийому продовольчої продукції гарантованої якості; 
-    збереженню та дотриманню термінів реалізації продуктів;
-     дотриманню технології приготування їжі; 
-    складанню перспективного меню; 
-    організації збалансованого харчування у відповідності з натуральними та грошовими нормами; 
Заклад дошкільної освіти в 2019 році почав впроваджувати міжнародну систему безпечності продуктів харчування НАССР.
В ЗДО встановлено 3-х разове харчування. Вартість харчування однієї дитини в день складала  в середньому 54,61 грн. 
Харчування дітей пільгового контингенту профінансовано своєчасно за рахунок бюджетних коштів. 
       У закладі напівбезкоштовно харчуються діти пільгових категорій: багатодітні родини  - 2 дітей. 
             Виконання натуральних норм харчування за три квартали склало – 94,1%.        Аналіз внесення батьківської плати за харчування дітей в ЗДО показав, що  всі батьки виконують свої обов’язки, передбачені вимогами Статуту закладу в розділі своєчасної, до 20 числа кожного місяця,  внесення плати. 
    Заклад в цьому році харчував дітей курятиною (філе), сардельками молочними, свіжими овочами за сезоном, фруктами (яблука, банани, апельсини), фруктовими соками, кондитерськими виробами, вершковим маслом вищого гатунку 72%. Щовівторка поставляються молочні продукти: молоко в тетрапакеті, сметана, сир кисломолочний.

Система роботи щодо соціального захисту дитини
    У ЗДО протягом року планомірно проводилась робота щодо соціального захисту дітей. ЗДО  забезпечено нормативно-правовими документами з питань соціального захисту дітей відповідно до Конституції України, Закону України «Про дошкільну освіту», «Конвенції про права дитини».
В закладі щорічно зводяться дані та фіксуються в Соціальному паспорті садка.
    Зроблені після вивчення соціального статусу кожної сім’ї, висновки свідчать про те, що в закладі налічується: неповних  сімей – 1, багатодітних – 3, напівсиріт – 0, діти – переселенці – 0 дітей, діти учасників АТО – 0 дітей. 

Система роботи закладу щодо попередження травматизму
      Відповідно до Закону України «Про охорону праці», «Положення про організацію роботи з охорони праці в закладах освіти» адміністрація спільно з профспілковим комітетом працюють над впровадженням державної політики в галузі охорони праці. Весь освітній процес здійснюється відповідно до Інструкції з охорони життя і здоров’я дітей дошкільного віку. У закладі в наявності вся нормативна база з питань охорони праці та пожежної безпеки. Необхідна ділова документація ведеться відповідно до вимог «Положення про навчання та інструктаж з охорони праці», все обладнання справне, знаходиться в задовільному стані.
Постійно проводилась робота щодо запобіганню всім видам дитячого травматизму. 
Питання охорони життя та здоров’я дітей та запобігання усім видам дитячого травматизму систематично заслуховуються на педагогічних заходах, нарадах колективу, групових та загальних батьківських зборах, проводиться індивідуальний інструктаж батьків, бесіди, консультації, оформлені інформаційні матеріали в батьківських куточках. Директором були видані усі відповідні накази, з якими  ознайомлені всі працівники ЗДО під підпис.  
Протягом березня – червня 2020 року в закладі дошкільної освіти було повністю усунено всі приписи ДСНС та виконано наступне:
-    встановлено автоматичне аварійне освітлення;
-    встановлено протипожежну сигналізацію;
-    замінено кабель електропроводки;
-    проведено замір опору ізоляції;
-    дерев’яні елементи горища оброблені спеціальним протигорючим матеріалом;
-    демонтовано грати на вікнах.     
Випадків дитячого травматизму під час освітнього процесу протягом року не зафіксовано.
Управлінська діяльність директора ЗДО
       Безпосереднє керівництво роботою закладу дошкільної освіти здійснює його директор, який координує роботу всіх служб наказами різного характеру. Переважна більшість з них –організаційного та іншого характеру – 40 %, за підсумками педагогічної діяльності – 15%, виконання законодавчих та нормативних документів – 30 %, кадрові – 15%. Книги кадрових наказів і наказів з основної діяльності ведуться окремо. Розробка заходів щодо виконання рішень нормативних та інших документів велася своєчасно. На основі аналізу освітньої роботи визначалися проблемні завдання колективу, формувалися теми педагогічних рад.
      Система управління в закладі формувалась шляхом системного аналізу діяльності всіх структурних підрозділів дошкільного закладу. Делегувались повноваження і відповідальність за результати своєї діяльності самими учасниками навчально - виховного процесу, розглядались питання щодо виконавської дисципліни на нарадах при завідувачу та узагальнювались наказами по ЗДО два рази на рік.
       Наради при директору проводилися один раз на місяць, за планом. Питання, які виносились на ці наради, були пов’язані з рішенням різноманітних напрямків роботи в колективі. За звітній період проведено 9 нарад.
     Адміністрація закладу дошкільної освіти працювала над удосконаленням внутрішнього контролю та упровадженням взаємоконтролю, порівняльного аналізу діяльності всіх ланок ЗДО, дотримуючись розподілу доручень між завідувачем та вихователем – методистом, який дозволив проводити цілісний аналіз навчально-  виховного процесу.
       За результатами вивчення навчально – виховного процесу формуються висновки, складаються пропозиції. Вивчення стану навчально – виховної діяльності, результативності роботи педагогічного колективу здійснюється за допомогою різних видів контролю:
спостереження за діяльністю педагогів – 40%;
анкетування педагогів  – 3%;
аналізу відкритих занять – 20%;
аналізу підсумкових занять – 20%;
аналізу стану здоров*я дітей – 17%
           В закладі проводилась робота з виконання Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції». видано відповідний наказ по закладу.

Робота щодо зміцнення матеріально - технічної бази ЗДО
       Заклад дошкільної освіти є комунальним закладом, тому матеріальне та фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет. Завдання адміністрації полягає у оптимальному його прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні. 
                   На протязі 2019-2020 навчального року в закладі було проведено капітальний ремонт службових приміщень, а також кабінету директора; зроблено поточний ремонт групових приміщень, ігрового та спортивного майданчиків. Було в повному обсязі закуплено канцелярське приладдя, миючі та дезинфікуючі засоби, побутову хімію. Для зберігання овочів та фруктів придбано холодильну шафу, замінено виробничі столи та мийну ванну на харчоблоці. Придбано газонокосарку. 

23.06.2020 р                            ДиректорЗДО  я/с______________Г. А. Батиг
 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано