Шахівська сільська військова адміністрація
Донецька область, Покровський район

Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Дата: 21.08.2020 15:42
Кількість переглядів: 1054

 

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання)

 

2020485637_

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

 

Оголошення

про початок громадського обговорення звіту

з оцінки впливу на довкілля

 

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність.

Планована діяльність полягає у видобуванні корисних копалин – вогнетривких глин на кар’єрі Західний-3 ділянки Західна 2-3 Андріївського родовища вогнетривких глин у Слов’янському та Добропільському районах Донецької області.

Балансові запаси вогнетривких глин родовища та об’єми розкривних порід визначені в проектних контурах кар’єру Західний-3 ділянки Західна 2-3 затверджені протоколом ДКЗ № 3634 від 23.08.2016р.

Запаси станом на 01.07.2016 р., затверджені ДКЗ України за № 3634 від 23.08.2016 р. та спеціальним дозволом на користування надрами за № 197 від 25.10.1994 р. (наказ від 15.12.2016 р. № 476) становлять балансові: кат. В + С1 = 12698 тис.т  (кат. В – 6208 тис.т, кат. С1 – 6490 тис.т), умовно балансові: кат. С1 = 7803 тис.т.

Залишок балансових запасів кар’єру Західний-3 ділянки Західна 2-3 на 01.01.2019р складає 11564 тис.т.

Враховуючи природне розташування родовища, його геологічну будову, гідрогеологічні та інженерно-геологічні умови, відпрацювання вогнетривких глин, здійснюється відкритим способом – кар’єрною виробкою з проходкою в’їзної та розрізної траншей в корисній копалині.

Родовище вже багато років успішно експлуатується таким способом, при цьому додержуються основні положення при розробці кар’єру згідно норм проектування. Кар’єрне поле розвивається з південно-східної частини в північно-західному напрямку.

Система розробки родовища прийнята комбінованою: транспортною (з використанням для виймання розкривних порід і корисної копалини екскаваторів типу «зворотна лопата») та безтранспортною (з використанням для перевалювання розкривних порід крокуючих екскаваторів-драглайнів).

Розкривні й видобувні роботи ведуться паралельними заходками. Розкриття покладу глин ведеться 3 уступами.

Технологічна схема розкривних робіт наступна:

  • ґрунтово-рослинний шар знімається екскаваторами Volvo (об’єм ківша 1,7?3,5 м3) з навантаженням в автосамоскиди Volvo (вантажопідйомність 25-45 т) і вивезенням на сплановані площі для біологічної рекультивації;
  • І-ІІ уступ (висота кожного до 10 м) – суглинки – екскаваторами САТ, Нitachi, Volvo (об’єм ківша 1,7?3,5 м3) з навантаженням порід у автосамоскиди САТ, Volvo (вантажопідйомність 25-45 т) і вивезенням на внутрішні відвали;
  • ІІІ уступ (висота до 18 м) – піски – драглайном ЭШ-10/70 з відсипкою у внутрішній відвал.

Видобуток вогнетривких глин ведеться одним уступом за допомогою гідравлічних екскаваторів типу зворотна лопата Volvo. Глини завантажують у автосамоскиди Volvo (вантажопідйомність 12-45 т) і транспортуються на склад. Одночасно з видобувними, в кар’єрі будуть проводитися роботи з гірничотехнічної рекультивації порушених гірничими роботами площ земель.

Для виконання допоміжних робіт застосовується бульдозер Dressta TD-25М та поливозрошувальна машина МАЗ (КО-510).

Річна проектна потужність кар’єру Західний-3 ділянки Західна 2-3 становить 350 тис.т вогнетривкої глини.

________________________________________________________________________

 (загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання.

Приватне акціонерне товариство «Веско»,

Код згідно з ЄДРПОУ 00282049

Місцезнаходження юридичної особи: 84205, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Індустріальна, 2.

Контактний номер телефону: 0503261762/(06264) 20416

E-mail: farenikvf@vesco.com.ua

_______________________________________________________________________

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові громадянина-підприємця, ідентифікаційний код, паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий) громадянина-підприємця, місцезнаходження юридичної особи або місце проживання громадянина-підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону).

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення.

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департамент екологічної оцінки та контролю

Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35

тел. +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50, E-mail: OVD@mepr.gov.ua,

Контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту екологічної оцінки та контролю, тел.: +38 (044) 206-31-40

________________________________________________________________________

 (найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля.

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде Висновок з оцінки впливу на довкілля, у якому визначено допустимість провадження такої планової діяльності (ч.3 ст. 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»), що видається Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України

 

(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань.

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (вказується у шапці оголошення) та надання громадськості доступу до звіту із оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, що передається для видачі висновку про оцінку впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження чи пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із занесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

Громадські слухання відбудуться - дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань не визначено:

тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадське обговорення планованої діяльності проводиться у формі надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електронному вигляді).

_______________________________________________________________________

(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департамент екологічної оцінки та контролю

Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35

тел. +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50, E-mail: OVD@mepr.gov.ua,

Контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту екологічної оцінки та контролю, тел.: +38 (044) 206-31-40

_____________________________________________________________________

 (найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та контактна особа)

(вказати назву органу, адресу, телефон та контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департамент екологічної оцінки та контролю

Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35

тел. +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50, E-mail: OVD@mepr.gov.ua,

Контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту екологічної оцінки та контролю, тел.: +38 (044) 206-31-40

_______________________________________________________________________

 (найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та контактна особа)

(вказати назву органу, поштову та електронну адресу, телефон та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

 

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля.

 

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними

- в робочі часи з 20.08.2020 року за адресою: 85050, Донецька область, Слов’янський район, с. Андріївка, вул. Мира, буд. 7А, Андріївська ОТГ.

- в робочі часи з 20.08.2020 року в приміщенні Шахівської сільської ради за адресою: 85050, Донецька область, Добропільський район, с. Шахове, вул. Чернявського, буд.14

 

Контактна особа – Фаренік Вікторія Феліксівна, 0503261762

___________________________________________________________________

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано